Lapin koulutuskeskus REDU

Opetussuunnitelman yhteiset osat

Huom! Näitä opetussuunnitelmia noudatetaan ennen 1.1.2018 opiskelunsa aloittaineiden opiskelijoiden osalta ellei opiskelija ole halunnut siirtyä suorittamaan tutkintoa uusien 1.8.2018 voimaan tulevien tutkinnon perusteiden