Lapin koulutuskeskus REDU

Rakennusalan perustutkinto - opetussuunnitelma

Huom! Näitä opetussuunnitelmia noudatetaan VAIN ennen 1.1.2018 opiskelunsa aloittaineiden opiskelijoiden osalta.

Ammatillinen perustutkinnon laajuuus on 180 osaamispistettä (osp) ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tutkinto sisältää vähintään 135 osaamispistettä (osp) ammatillisia tutkinnon osia, 35 osp yhteisiä tutkinnon osia ja 10 osp vapaasti valittavia tutkinnon osia.

Opetususunnitelman koontiosassa on kerrottu tarkemmin tutkinnosta ja mitä tutkinnon osia järjestetään Rovaniemen koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa. Alta löydät tarkemmat tutkinnon osien opetussuunnitelmat.

Tutkinnon osien arviointikriteerit löydät valtakunnallisista OPH:n vahvistamista tutkinnon perusteista.

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp
Tutkinto sisältää vähintään 135 osp ammatillisia tutkinnon osia, joista kaikille pakollimem 25 osp tukinnon osa, osaamisalueittain eriytyviä 50 osp ja valinnaisia tutkinnon osia vähintään 60 osp.
 
Kaikille pakollinen tutkinnon osa, 25 osp
Talonrakennuksen osaamialan pakollinen tutkinnon osa 50 osp
Maanrakennuskoneenkuljettajan osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 60 osp
Kaikille valinnaisia tutkinnon osia, valittava 60 osp
RAK Asfaltointi.pdf (182,3 kB)
RAK Hirsirakentaminen.pdf (181,8 kB)
RAK Ikkunatyöt.pdf (181,7 kB)
RAK Kalliorakentaminen.pdf (182,3 kB)
RAK Korjausrakentaminen.pdf (214,4 kB)
RAK Kovakiven tuotantotekniikka.pdf (181,8 kB)
RAK Laatoitus.pdf (181,9 kB)
RAK Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö.pdf (213,5 kB)
RAK Luonnonkiven louhinta.pdf (182 kB)
RAK Luonnonkiven muotoon työstö.pdf (182 kB)
RAK Luonnonkiven teollisuusautomaatio ja tuotanto-prosessit.pdf (182,1 kB)
RAK Luonnonkivitulisijan rakentaminen.pdf (185,3 kB)
RAK Maa- ja kiviainesten jalostaminen.pdf (214,1 kB)
RAK Maa-ainesten kuljetus.pdf (214,8 kB)
RAK Maaperätutkimukset.pdf (181,8 kB)
RAK Maarakennuskoneen huolto.pdf (213,6 kB)
RAK Maarakennuskoneen käyttö.pdf (215,5 kB)
RAK Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus.pdf (182,3 kB)
RAK Mittaus.pdf (181,9 kB)
RAK Muistomerkkituotteiden valmistus.pdf (182 kB)
RAK Muottityöt.pdf (182 kB)
RAK Muuraus.pdf (211,5 kB)
RAK Paaluperustusten rakentaminen.pdf (182,1 kB)
RAK Panostaminen.pdf (182 kB)
RAK Piharakentaminen.pdf (182 kB)
RAK Rakennuskiven laastiasennus.pdf (182,1 kB)
RAK Rakennuskiven mekaaninen kiinnitys.pdf (181,9 kB)
RAK Rakentamispalvelut.pdf (182,1 kB)
RAK Rappaus.pdf (181,8 kB)
RAK Raudoitus ja betonointi.pdf (182,2 kB)
RAK Sisävalmistusvaiheen työt.pdf (213,1 kB)
RAK Tasokiviasennus.pdf (181,9 kB)
RAK Telinerakentaminen.pdf (181,8 kB)
RAK Teräsohutlevyrakentaminen.pdf (182,2 kB)
RAK Teräsrakentaminen.pdf (181,9 kB)
RAK Ulkoverhous ja kattotyöt.pdf (213,6 kB)
RAK Vedeneristys.pdf (181,6 kB)
RAK Vesirakentaminen.pdf (181,7 kB)
RAK Vuolukiven tuotantotekniikka.pdf (181,9 kB)
RAK Ympäristökiviasennus.pdf (181,9 kB)
LOG Kuljetusalan perustason ammattipätevyys.pdf (217,6 kB)
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
Kaikille tutkinnoille tarjottavia valinnaisia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia

Valinnainen tai vapaasti valittava tutkinnon osa voidaan valita myös muusta, kuin omasta perustutkinnosta. Alla on lueteltu tutkinnon osia, joita voidaan valita kaikkiin perustutkintoihin valinnaisena tai vapaasti valittavana tutkinnon osana.

Huom! Vapaasti valittavia tutkinnon osia ei enää sisälly perustutkintoihin niille opiskelijoille, jotka aloittavat opiskelun 31.12.2017 jälkeen tai jotka haluavat siirtyä suorittamaan perustutkinnon uusien, 1.8.2018 voimaan tulevien tutkintojen perusteiden mukaisesti.