Lapin koulutuskeskus REDU

Puualan perustutkinto - opetussuunnitelma

Huom! Näitä opetussuunnitelmia noudatetaan VAIN ennen 1.1.2018 opiskelunsa aloittaineiden opiskelijoiden osalta.

Ammatillinen perustutkinnon laajuuus on 180 osaamispistettä (osp) ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tutkinto sisältää vähintään 135 osaamispistettä (osp) ammatillisia tutkinnon osia, 35 osp yhteisiä tutkinnon osia ja 10 osp vapaasti valittavia tutkinnon osia.

Opetususunnitelman koontiosassa on kerrottu tarkemmin tutkinnosta ja mitä tutkinnon osia järjestetään Rovaniemen koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa. Alta löydät tarkemmat tutkinnon osien opetussuunnitelmat.

Tutkinnon osien arviointikriteerit löydät valtakunnallisista OPH:n vahvistamista tutkinnon perusteista.

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp

Tutkinto sisältää vähintään 135 osp ammatillisia tutkinnon osia, joista kaikille pakollisia 45 osp ja valinnaisia 90 osp. Valinnaisista ammatillista tutkinnon osista on 1-3 tutkinnon osaa (30 - 90 osp) valittava tiettyjen viiden tutkinnon osan valikoimasta ja loput 0 - 60 ops valinnaisista tutkinnon osista siten, että ammatillisia tutkinnon osia on yhteensä vähintään 135 osp.

Huom!
Mikäli valinnaisista tutkinnon osista valitaan tutkinnon osa Asennustyöt, pitää sen lisäksi valita tutkinnon osa Kalusteiden asennus, Ovi- ja ikkuna-asennus tai Porrasasennus.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat 45 osp
Valinnaisia tutkinnon osia, valittava 1 - 3 tutkinnon osaa seuraavista
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp
Kaikille tutkinnoille tarjottavia valinnaisia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia

Valinnainen tai vapaasti valittava tutkinnon osa voidaan valita myös muusta, kuin omasta perustutkinnosta. Alla on lueteltu tutkinnon osia, joita voidaan valita kaikkiin perustutkintoihin valinnaisena tai vapaasti valittavana tutkinnon osana.

Huom! Vapaasti valittavia tutkinnon osia ei enää sisälly perustutkintoihin niille opiskelijoille, jotka aloittavat opiskelun 31.12.2017 jälkeen tai jotka haluavat siirtyä suorittamaan perustutkinnon uusien, 1.8.2018 voimaan tulevien tutkintojen perusteiden mukaisesti.