Lapin koulutuskeskus REDU

Metsäalan perustutkinto - opetussuunnitelma

Huom! Näitä opetussuunnitelmia noudatetaan VAIN ennen 1.1.2018 opiskelunsa aloittaineiden opiskelijoiden osalta.

Ammatillinen perustutkinnon laajuuus on 180 osaamispistettä (osp) ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tutkinto sisältää vähintään 135 osaamispistettä (osp) ammatillisia tutkinnon osia, 35 osp yhteisiä tutkinnon osia ja 10 osp vapaasti valittavia tutkinnon osia.

Opetususunnitelman koontiosassa on kerrottu tarkemmin tutkinnosta ja mitä tutkinnon osia järjestetään Rovaniemen koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa. Alta löydät tarkemmat tutkinnon osien opetussuunnitelmat.

Tutkinnon osien arviointikriteerit löydät valtakunnallisista OPH:n vahvistamista tutkinnon perusteista.

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp
Tutkinto sisältää vähintään 135 osp ammatillisia tutkinnon osia, josta yksi 30 osp pakollinen tutkinnon osa 30 ja osaamisalueittain eriytyviä pakollisia osaamisalasta riippuen 65 - 85 osp ja loput 20 - 40 valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia.
 
Kaikille pakollinen tutkinnon osa, 30 osp
Metsätalouden osaamisala, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja, 65 osp
Metsäkoneasennuksen osaamisala, metsäkoneasentaja, 85 osp
Metsäenergian tuotannon osaamisala, metsäenergian tuottaja, 85 osp
Valinnaisia tutkinnon osia, valittava vähintään 20 - 40 osp

Valinnaisia tutkinnon osia on valittava lisäksi:

  • Metsätalouden osaamisala, valittava vähintään 40 osp
  • Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, valittava vähintään 20 osp
  • Metsäkoneenasennuksen osaamisala, valittava vähintään 20 osp
  • Metsäenergian tuotannon osaamisala, valittava vähintään 20 osp.

Huom! Tutkintoon valittavissa olevat valinnaiset tutkinnon osat määräytyvät sen mukaan, mikä osaamisala on valittuna ja mitä tutkinnon osia on valinnut osaamisalaan. Kts. tarkemmat tiedot valinnaisten valintaperusteista tutkinnon perusteista.

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
Kaikille tutkinnoille tarjottavia valinnaisia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia

Valinnainen tai vapaasti valittava tutkinnon osa voidaan valita myös muusta, kuin omasta perustutkinnosta. Alla on lueteltu tutkinnon osia, joita voidaan valita kaikkiin perustutkintoihin valinnaisena tai vapaasti valittavana tutkinnon osana.

Huom! Vapaasti valittavia tutkinnon osia ei enää sisälly perustutkintoihin niille opiskelijoille, jotka aloittavat opiskelun 31.12.2017 jälkeen tai jotka haluavat siirtyä suorittamaan perustutkinnon uusien, 1.8.2018 voimaan tulevien tutkintojen perusteiden mukaisesti.

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp