Lapin koulutuskeskus REDU

Kone- ja metallialan perustutkinto - opetussuunnitelma 31.7.2017 saakka

Huom! Kone- ja metallialan perustutkinto muuttuu Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnoksi 1.8.2017 alkaen. Ennen 1.8.2017 opiskelun aloittaneet voivat suorittaa tutkinnon loppuun tämän opetussuunnitelman mukaisesti.

Ammatillinen perustutkinnon laajuuus on 180 osaamispistettä (osp) ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tutkinto sisältää vähintään 135 osaamispistettä (osp) ammatillisia tutkinnon osia, 35 osp yhteisiä tutkinnon osia ja 10 osp vapaasti valittavia tutkinnon osia.

Opetussunnitelman koontiosassa on kerrottu tarkemmin tutkinnosta ja mitä tutkinnon osia järjestetään Rovaniemen koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa. Alta löydät tarkemmat tutkinnon osien opetussuunnitelmat.

Tutkinnon osien arviointikriteerit löydät valtakunnallisista OPH:n vahvistamista tutkinnon perusteista.

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp
Tutkinto sisältää vähintään 135 osp ammatillisia tutkinnon osia, joista kaikille pakollisia tutkinnon osia 45 osp, osaamisaloittain eriytyviä tutkinnon osia 30 - 60  osp ja valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia on valittava osaamisalasta riippuen vähintään 30 - 60 osp.
 
Valmistustekniikan osaamisala, pakollinen tutkinnon osa 30 osp
Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala, pakolliset tutkinnon osat 60 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp
Kaikille tutkinnoille tarjottavia valinnaisia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia

Valinnainen tai vapaasti valittava tutkinnon osa voidaan valita myös muusta, kuin omasta perustutkinnosta. Alla on lueteltu tutkinnon osia, joita voidaan valita kaikkiin perustutkintoihin valinnaisena tai vapaasti valittavana tutkinnon osana.

Huom! Vapaasti valittavia tutkinnon osia ei enää sisälly perustutkintoihin niille opiskelijoille, jotka aloittavat opiskelun 31.12.2017 jälkeen tai jotka haluavat siirtyä suorittamaan perustutkinnon uusien, 1.8.2018 voimaan tulevien tutkintojen perusteiden mukaisesti.