Lapin koulutuskeskus REDU

Opetussuunnitelmat

Ennen 1.1.2018 aloittaneet

Tällä sivulla ja alasivuilla olevat opetussuunnitelmat perustuvat kumottuun ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön:

sekä sen perusteella Opetushallituksen määräämiin tutkinnon perusteisiin.

 
Näitä opetussuunnitelmia noudatetaan ennen 1.1.2018 opiskelunsa aloittaineiden opiskelijoiden osalta siirtymäajan loppuu, mikäli opiskelija jatkaa vanhojen tutkinnon perusteiden mukasesti 1.8.2018 jälkeen.