Lapin koulutuskeskus REDU

Palaute, näytöt ja osaamisen arviointi

Palaute osaamisen kehittymisestä

Opiskelijana saat palautetta osaamisesi kehittymisestä tutkinnon suorittamisen tai koulutuksen aikana. Palautetta antavat opetuksesta vastaavat opettajat sekä muut opiskelijan opetukseen, ohjaukseen ja tukeen osallistuvat. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana saat palautetta myös työpaikkaohjaajaltasi. Palaute ei ole arviointia ja eikä siinä käytetä arvosanoja.

Palautteella sinua ohjataan ja kannustetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehitetään edellytyksiä itsearviointiin.
 

Osaamisen osoittaminen (näyttö)

Ammatillisten tutkinnon osien edellyttämä ammattitaidon ja osaamisen osoitat  tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa eli näytöllä.

Näyttö voi muodostua yhdestä tai useammasta työtehtävästä yhdellä tai useammalla työpaikalla. Perustellusta syystä näyttö tai osa siitä voidaan toteuttaa myös oppilaitoksessa.

Näytössä osoitat, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen. Yhteisten tutkinnon osien suorittamiseksi vaadittava osaaminen voidaan tarvittaessa osoittaa myös muulla tavoin.

Osaamisen arviointi ja arvosana-asteikot

Näytössä osoitetun osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät yhdessä tutkinnon osittain koulutuskeskuksen nimeämät kaksi arvioijaa. Toinen arvioijista on opettaja ja toinen työelämän edustaja. Erityisestä syystä arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista päättää myös kaksi opettajaa tai muuta koulutuksen järjestäjän edustajaa.

Osaamistasi arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja kriteerien perusteella. Arvioinnin perusteella saat tutkinnon osista arvosanat.

Perustutkinnoissa ja niiden tutkintojen osissa ennen 1.1.2018 aloittaneet perustutkinto-opiskelijat: osaamisesi arvioidaan asteikolla:
 
T1 = tyydyttävä
H2 = hyvä
K3 = kiitettävä

 
Perustutkinnoissa ja niiden tutkintojen osissa 1.1.2018 jälkeen aloittaneet perustutkinto-opiskelijat: osaamisesi arvoidaan asteikolla:

T1 - T2 = tyydyttävä
H3 - H4 = hyvä
K5 = kiitettävä

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ja niiden tutkintojen osissa sekä valmentavien koulutksien osissa osaamisesi arvioidaan asteikolla: hyväksytty / hylätty.

Näytön lomakkeet

Näytön arviointitiedot kirjataan StudentaPlus -järjestelmään, josta opiskelija näkee omat arviointitietonsa.

Näyttötilanteessa voidaan käyttää myös oheisia manuaalisia arviointilomakkeita, mikäli näytön arviointitilanteessa Studentaan kirjaaminen ei onnistu teknisesti. Manuaalisia lomakkeita käytettäessa arviointiin osallistunut opettaja kirjaa näytön arviontitiedot Studentaan vimeistään 5 työpäivän kuluessa näytöstä.

Opiskelijan katsotaan saaneen tiedon näytön arvioinnista, kun tiedot on kirjattu StudentaPlussaan. Tästä alkaa 14 päivän aika, jona arviontiin tyytymätön opiskelija voi pyytää sen tarkastamista.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK