Lapin koulutuskeskus REDU

Opiskelijoilta perittävät maksut

Huom! Alle esitettävät maksut eivät koske oppivelvollisia
Opiskelijoilta perittävät maksut eivät koske Oppivelvollisuuslain 1214/2020 perusteella REDUssa ammatillista perustutkintoa tai ammattitutkintoa suorittavia oppivelvollisia opiskelijoita.

Koulutus eli opetus- ja ohjaus sekä siihen liittyvät tukipalvelut ovat maksuttomia valtion rahoittamassa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa, työvoimakoulutuksissa ja valmentavissa koulutuksissa.

Lupa- ja korttikoulutukset, muu ammatillinen täydennyskoulutus, yksityisopetus sekä yritysten ja työnantajien ostama koulutus on maksullista. Maksullisesta koulutuksista ja niiden hinnasta tiedotetaan hakuilmoituksessa.

Opiskelijan henkilökohtaisessa käytössä olevat ja opiskelijan omaisuudeksi opiskelun päätyttyä jäävä opiskelumateriaali, vaatteet, työvälineet jne ovat maksullisia.
 

Opiskelijalta perittävät maksut

Kuntayhtymän hallituksen kokouksen 2.2.2018, § 4 ja 23.9.2020 § 83 päätösten mukaisesti on kuntayhtymässä yhdenmukaistettu käytännöt opiskelijalta perittävistä maksuista. Käytäntö on yhdenvertainen kaikille Lapin koulutuskeskus REDUn ja Santasport Lapin Urheilopiston opiskelijoille.


Perusopiskelupaketti hankitaan jokaiselle opiskelijalle koulutuksen järjestäjän toimesta (sisältää mm. nimineula, kansio, paperia aloituspaketissa, kynä, pyyhekumi, viivain). Perusopiskelupaketti on maksuton myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnon sekä oppisopimuskoulutuksen opiskelijalle.

Materiaalimaksu poistunut 1.8.2019 alkaen. Korvattu maksullisena tulostamisena ja kopioimisena.  Kts. lsätietoa >>

Vaatteet ja turvavälineet; opiskelijalle voidaan hankkia yksi logolla varustettu kesätyöasu ja yksi talvityöasu. Opiskelija maksaa itse hankinnasta 30 % (alv 0 % hinnasta) ja pitää vaatteet ja kengät itsellään koulutuksen päätyttyä. Vaatteiden ja kenkien täydennyshankinnasta opiskelija maksaa 70 % (alv 0 % hinnasta) ja pitää vaatteet ja kengät itsellään koulutuksen päätyttyä. Opiskelija vastaa vaatteiden ja kenkien huollosta ja kunnosta itse.

Työvälineet (työvälineet, -kalut, pakit yms.) opiskelijalle voidaan hankkia opiskelun edellyttä-mät tarvikkeet. Opiskelija maksaa itse hankintahinnasta 30 % (alv 0 %) ja pitää työvälineet itsellään koulutuksen päätyttyä.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opiskelijamaksu on;

a) Ammattitutkinnoissa 200,00 euroa/tutkinto.
b) Erikoisammattitutkinnoissa 350,00 euroa/tutkinto.
c) Liikunnan ja valmennuksen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opiskelijamaksu on 1.000,00–2.500,00 euroa/tutkinto. (Urheiluopistoverkoston toteuttamissa liikunnan ja valmennuksen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa nykyiset järjestämisluvat edellyttävät yhteistyötä urheiluopistojen kesken koskien myös opiskelijamaksuja.

 
Valtionosuusjärjestelmän ulkopuolella olevat koulutukset, joihin ei saada valtion avustusta, hinnoitellaan erikseen. Opiskelijamaksu kattaa tällöin opinnoista aiheutuvat materiaali-, kopiointi- ja TVT- kustannukset. Opinnoissa tarvittavat oppikirjat, työasut ja suojavarusteet opiskelija hankkii itse.

Opiskelijamaksu kattaa opiskelusta aiheutuvat materiaali- ja TVT- kustannukset. Opiskelussa tarvittavat oppikirjat, tulosteet, työasut ja suojavarusteet opiskelija hankkii itse.

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijamaksun voi maksaa myös työnantaja.

Passi- ja korttikoulutukset (sis. todistuksen), jotka eivät sisälly opiskelijan tutkintoon tai tutkinnon osaan, ovat opiskelijalle maksullisia. Hinta määräytyy sen hetkisen hinnoittelun mukaisesti.

Arvosanan korottamisesta perittävät maksut

Opiskeluaikana saamasi arvosanan korottaminen on maksutonta. Todistuksen kirjoittamisen jälkeen arvosanan korottamisesta on maksullista. Lue lisää >>

Lupa- ja korttikoulutuksien ja niiden korttien ja passien maksut REDUn opiskelijoille

REDUn lupa, passi- ja korttikoulutukset, jotka eivät sisälly suoritetettavana olevaan tutkintoon, ovat maksullisia opiskelijalle. Näistä lupa- ja korttikoulutuksista peritään liitteenä olevan päätöksen mukainen hinta.

Mikäli lupa- tai korttikoulutus sisältyy suoritettavaan tutkintoon, luvan tai kortin edellyttämä koulutus on opiskelijalle maksuton. Tähän maksuttomuuteen ei sisälly tilattavasta korttista, passista perittävä hinta tai viranomaismaksu.