Lapin koulutuskeskus REDU

Työsuhde ja säädökset

Työsuhteeseen liittyvät asiat

  • Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välinen määräaikainen työsopimus.
  • Oppisopimus on mahdollinen, jos tutkinnon tavoitteen mukaista työtä on vähintään 25 tuntia viikossa.
  • Työaika määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan.
  • Työnantaja maksaa vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, palkan sivukulut sekä vakuutuksen työssäoloajalta.
  • Oppilaitoksessa järjestetyn opiskelun ajalta palkanmaksu sovitaan tapauskohtaisesti.
  • Opiskelijan vuosilomaoikeus karttuu koko oppiajalta, vaikka oppilaitoksessa järjesttetyn koulutuksen ajalta ei palkkaa maksettaisi.
  • Oppisopimus päättyy, kun sovittu oppiaika loppuu tai sopimus puretaan.
     

Lisätietoja työsuhteeseen liittyvistä yksityiskohdista saat:

  • Työnantajalta
  • Työpaikan luottamusmieheltä
  • Oman alan työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä ja -liitoista
  • Pohjois-Suomen työsuojelupiiristä, Rovaniemen toimipisteestä osoitteessa  Pekankatu 2, p. 020 6361 010
  • Työsuhdeasioiden puhelinpäivystyksestä, p. 020 6361 020
  • Internetistä www.tyosuojelu.fi.
     

Oppisopimuskoulutukseen liittyvät säädökset

  • Työsopimuslaki (55/2001)
  • Ammatillisen koulutuksen laki (531/2017) ja sen nojalla annetut asetukset 1.1.2018 alkaen
  • Työturvallisuuslaki 738/2002
  • Alan työehtosopimus.