Lapin koulutuskeskus REDU

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

Henkilökohtaistamisessa laadittavan suunnitelman sisältö ja nimi on muuttunut. 1.1.2018 jälkeen koulutuksen aloittaville laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelma laaditaan syksystä 2018 alkaen StudentaPlus-järjestelmässä.

HOKS:n sisällöstä on säädetty Asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta 672/2017 3. luvussa.

Ennen 1.1.2018 aloittaneiden opiskelijoiden aiemmin laaditut henkilökohtaisest opiskelusuunnitelmat eli HOPS:t ja henkilökohtaistamisuunnitelmat jäävät voimaa ellei opiskelijan kanssa muuta sovita.

Tietosuoja