Lapin koulutuskeskus REDU

Palaute osaamisen kehittymisestä  

Opiskelijana saat palautetta osaamisesi kehittymisestä tutkinnon suorittamisen tai koulutuksen aikana. Palautetta antavat opetuksesta vastaavat opettajat sekä muut opiskelijan opetukseen, ohjaukseen ja tukeen osallistuvat. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana saat palautetta myös työpaikkaohjaajaltasi. Palaute ei ole arviointia ja eikä siinä käytetä arvosanoja.

Palautteella sinua ohjataan ja kannustetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehitetään edellytyksiä itsearviointiin.

Osaamisen hankkimisen aikana annettu palaute ei vaikuta tutkinnon tai koulutuksen osan osaamisen arviontiin! Opiskelija osoittaa osaamisensa erikseen näytössä tai muussa osaamisen arvioinnissa siten, kun tutkinnon perusteissa on määrätty, kts. näytöt >>

Palaute osaamisen kehittymisestä on laadullista palautetta eli siinä ei käytetä numero-arvosanoja. Koulutuksen toteutuksen päätteeksi annettavassa palautteessa voidaan kuitenkin kertoa, että millä tasolla opiskelijan osaaminen on (T = tyydyttävällä, H = hyvällä tai K = kiitettävällä) suhteessa tutkinnon perusteiden arviointikriteereihin sekä tämän lisäksi kirjallisesti, mitä osaamista opiskelijan tulisi vielä kehittää ja parantaa, jotta saavuttaisi kriteerien seuraavan tason.

Lisätietoa liitteenä olevassa osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmassa.