Lapin koulutuskeskus REDU

Hyväksytyn arvosanan korottaminen

Arvosanan korottaminen

Voit korottaa arvosana-asteikolla (1-5 tai 1-3) arvioitua ammatillisen perustutkinnon ammatillisen tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osa-alueen arvosanaa, mikäli olet hankkinut lisää osaamista arvosanan saamisen jälkeen ja koet, että aiemmin saamasi arvosana ei enää vastaa nykyistä osaamistasoasi.

Arvosanan korottamisessa osoitat uudelleen osaamisesi ja se arvioidaan uudelleen. Tämä tarkoittaa että sinulle järjestetään näyttö, jos kyseessä on ammatillinen tutkinnon osa tai muu osaamisesi osoittamisen tilaisuus esim. tentti, koe tms, jos kysessä on yhteinen tutkinnon osa.

Opiskeluaikana arvosanan korottaminen on opiskelijalle maksutonta. Tämä opiskeluaikana korotettu arvosana tulee myös tutkintotodistukseesi.

Valmistumisen eli todistuksen kirjoittamisen jälkeen arvosanan korottaminen on maksullista. Valmistumisen jälkeen korotetusta arvosanasta saat erillisen todistuksen.
 

Korottamispyynnön esittäminen (nykyinen opiskelija)

Pyynnön arvosanan korottamisesta voit esittää suoraan arviontipäätöksen tehneelle opettajalle heti arviointipäätöksen jälkeen.

Ennen kuin sinulle järjestetään mahdollisuus osoittaa uudelleen osaamista arvosanan korottamiseksi, asiasta sovitaan HOKS-keskustelussa, miten menetellään arvosanan korottamisessa. Mahdollinen lisäosaamisen hankkiminen ja milloin osoitat osaamista uudelleen, kirjataan HOKS:iin.

Voit myös myöhemmin opiskelusi aikana eli opiskeluoikeuden voimassa ollessa tehdä arvosanan korottamisen pyynnön (hakemuksen) liitteenä olevalla lomakkeella. Lomake toimitetaan arviontipäätöksen tehneelle opettajalle tai omaohjaajallesi.

 

Korottamispyynnön esittäminen (entinen opiskelija)

Valmistumisen eli todistuksen kirjoittamisen jälkeen arvosanan korottaminen on maksullista.

Arvosanan korottamisesta perittävät maksut:

  • Yhteisten tutkinnon osan osa-alueen arvosanan korotus, hinta 80 € / osa-alue. Korotustilaisuus (koe, tentti tms. järjestetään oppilaitoksessa).
     
  • Ammatillisen tutkinnon osan arvosanan korottaminen, kun näyttö toteutetaan oppilaitoksen työympäristössä tai entisen opiskelijan omalla työpaikalla, joka sijaitsee oppilaitospaikkakunnalla, Hinta 100 € / tutkinnon osa. Jos työpaikka on kauempana, lisätään hintaan arvioijan matkakustannukset.
     
  • Ammatillisen tutkinnon osan arvosanan korottaminen eli näyttö toteutetaan muussa, kuin entisen opiskelijan nykyisessä työpaikassa, joka sijaitsee oppilaitospaikkakunnalla, hinta 150 € / tutkinnon osa. Jos työpaikka on kauempana, lisätään hintaan arvioijan matkakustannukset.

Em. maksu peritään myös siinä tapauksessa, että entinen opiskelija ei osallistu hänelle hänen pyynnöstä järjetettyyn uuteeen osaamisen osoittamisen tilaisuuteen.

Täytä tältä sivulta löytyvä hakemulomake ja toimita se REDUn hakutoimistoon tai opintotoimistoon.

Arvosana on mielestäni annettu väärin perustein 

Jos koet, että osaamisesi on arvioitu väärin perustein ja arvosanasi siitä syystä on liian alhainen, voit myös hakea arvioinnin tarkastamista.

Arvioinnin tarkastamista on haettava 14 päivän sisällä siitä, kun olet saanut tietää arviointipäätöksen (arvosanan).

Jos 14 päivää on ehtinyt mennä, voit tehdä korottamispyynnön
Lisätietoa arvioinnin tarkastamisesta >>