Lapin koulutuskeskus REDU

Hyväksytyn arvosanan korottaminen

Voit korottaa hyväksyttyä tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueen arvosanaa opiskelusi aikana, mikäli olet hankkinut lisää osaamista arvosanan saamisen jälkeen.

Arvosanan korottaminen on mahdollista vain ammatillisten perustutkintojen tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueissa, joissa osaaminen arvioidaan arvosana-asteikolla. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa sekä valmentavissa koulutuksissa osaaminen arvioidaan joko hyväksytyksi tai hylätyksi.
 

Korottamispyynnön esittäminen

Pyynnön arvosanan korottamisesta voit esittää suoraan arviontipäätöksen tehneelle opettajalle heti arviointipäätöksen jälkeen.

Voit myös tehdä myöhemmin opiskelusi aikana tehdä arvosanan korottamisen pyynnön (hakemuksen) liitteenä olevalla lomakkeella. Lomake toimitetaan arviontipäätöksen tehneelle opettajalle tai omaohjaajallesi.
 

HOKS-keskustelussa sovitaan, miten menetellään

Ennen kuin sinulle järjestetään mahdollisuus osoittaa uudelleen osaamista arvosanan korottamiseksi, asiasta sovitaan HOKS-keskustelussa, miten menetellään arvosanan korottamisessa. Mahdollinen lisäosaamisen hankkiminen ja milloin osoitat osaamista uudelleen, kirjataan HOKS:iin.
 

Arvosana on mielestäni annettu väärin perustein

Jos koet, että osaamisesi on arvioitu väärin perustein ja arvosanasi siitä syystä on liian alhainen, voit myös hakea arvioinnin tarkastamista. Huom! Arvioinnin tarkastamista on haettava 14 päivän sisällä siitä, kun olet saanut tietää arviointipäätöksen (arvosanana). Eli jos 14 päivää on ehtinyt mennä, voit tehdä korottamispyynnön
Lisätietoa arvioinnin tarkastamisesta >>