Lapin koulutuskeskus REDU

Tutkinnot työttömille

Oletko työtön tai työttömyysuhan alla? Voit suorittaa ammatillisen tutkinnon työvoimakoulutuksena tai työttömyysetuudella.

 
Työvoimakoulutus

Lapin koulutuskeskus REDU järjestää tutkintotavoitteista koulutusta myös työvoimakoulutuksena. Työvoimakoulutuksessa suoritetaan ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia. Työvoimakoulutukseen voi sisältyä työllistymistä edistävää ammatillista täydennyskoulutusta, valmentavaa koulutusta tai kuntoutusta. Työvoimakoulutukseen opiskelijat valitsee TE-palvelut.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille. Lisätietoa TE-palvelujen sivuilla.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Jos olet yli 25- vuotias, työttömänä tai työttömyysuhan alla, voit suorittaa ammatillisen tutkinnon, sen osia tai aikaisemmin kesken jäääneen tutkinnon loppuun työttömyysetuudella tuettuna. Edellytys tälle on, että koulutus parantaa mahdollisuuttasi työllistyä.

Omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella haetaan jatkuvassa haussa ja päätöksen opiskelijaksi ottamisesta tekee Lapin koulutuskeskus REDU. Ota mieluiten jo ennen hakemista yhteyttä TE-toimistoosi, joka arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle.  Lisätietoa TE-palvelujen sivuilla.
 

Avoin ammattiopisto

Oletko työtön ja sinulla on jäänyt aiemmat ammatilliset opinnot kesken tai suunnittelet aloittavasi ammatilliset opinnot, mutta et tiedä vielä millä alalla. Voit hakeutua avoimeen ammattiopistoon. Lue lisää >>

 

Hakeutuminen ja koulutusneuvonta

Mikäli työvoimakoulutus tai omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella kiinnostaa, ota yhteyttä lähimpää TE-palvelujen toimistoon: www.mol.fi/koulutukset.

Hakeutumisesta sekä opintojen rahoituksesta lisätietoja TE-palvelujen työlinjan koulutusneuvonnasta, puh. 0295 020 702. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa: facebook.com/koulutusneuvonta

 

Alkava työvoimakoulutus

Lapin koulutuskeskus REDUn järjestämän työvoimakoulutustarjonnan löydät koulutuskalenteristamme.