Lapin koulutuskeskus REDU

Ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto samalla
(Ammattilukio)

Ammattilukio on hyvä vaihtoehto sinulle REDUn opiskelijana, kun haluat itsellesi ammatin, mutta myös ylioppilastutkinto kiinnostaa. Ammatillisisten perustutkintojen täydentäminen lukio-opinnoilla vahvistaa ammattiosaamista yleissivistyksellä. Tämä antaa hyvän pohjan ammattissa toimiseen ja edelleen kehittymiseen sekä jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Ammattilukioon haetaan yhteishaussa hakemalla ammatilliseen perustutkintoon ja vastaamalla ”kyllä” hakukohteen lukio-opintoihin/ylioppilastutkintoon liittyvään kysymykseen. Opiskelija valitaan ensin ammatilliseen perustutkintoon ammatillisen tutkinnon valintaperusteiden mukaan. Rovaniemellä ja Kemijärvellä ammattilukioon pääsemisen ehtona on, että peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,0. Muiden lukioiden osalta valmiudet lukio-opintojen suorittamiseen varmistetaan opiskelijalle laadittavan hoksin yhteydessä. Ammattilukioon haluavilta odotetaan kiinnostusta ja motivaatiota suorittaa lukio-opintoja ja ylioppilastutkinto.


 

Ammattilukiolaisen HOKS

Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa suunnitellaan, millä aikataululla suoritetaan ammatillinen tutkinto, ylioppilastutkinto sekä lukion kursseja. Opiskeluaika riippuu sinusta ja siitä, miten laajasti valitset lukion kursseja.

Lukiossa suoritettavien kurssien määrä vaihtelee kiinnostuksesi ja tarvitsemiesi lukiokurssien mukaan. Pääsääntöisesti ammattilukion opiskelijat suorittavat 40-60 kurssia lukiossa - osa enemmänkin. Lukio-opintojen laajuus ja ammatillisten opintojen eteneminen vaikuttavat opintojen kestoon, enimmäiskesto on neljä vuotta.

Kahden koulun käyminen on järjestetty siten, että ammattilukiolainen opiskelee jaksoittain joko lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Maakuntien lukioissa on vaihtelua jaksoittaisuudessa ja ne määritellään opiskelijan HOKSissa. Rovaniemellä jaksottelu on jaettu tasaisesti siten, että vuodessa on kolme jaksoa ammatillista ja kaksi jaksoa lukiota. Viimeinen vuosi on pääsääntöisesti lukiota ja yksi jakso ammatillista.

Ammattilukiossa saat vähintään kaksi todistusta, todistuksen ammatillisesta perustutkinnosta sekä ylioppilastutkintotodistuksen. Rovaniemellä sinulla on lisäksi mahdollisuus opiskella lukio-opintoja siten, että saat suoritettua myös lukion päättötodistuksen aikuislukion opetussuunnitelman mukaisesti (mahdollisuus maakuntien lukioissa selvitettävä hoksissa). Vuodesta 2020 alkaen opiskelijat valitaan yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin yhä enenevässä määrin ylioppilaskokeiden arvosanojen perusteella.


 

Sopivasti ammatillista osaamista ja yleisivistäviä opintoja

Ammattilukion opiskelijat ovat REDUn opiskelijoita myös lukio-opintojensa aikana. Lukion kurssien ja ammatillisten tutkinnon osien opiskelu suunnitellaan ammattilukio-opiskelijoille siten, että ne vuorottelevat sopivassa suhteessa.

Ammattilukiossa opiskelu vaatii reipasta ja motivoitunutta asennetta. Ahkera opiskelija palkitaan ammatillisella perustutkinnolla ja ylioppilastutkinnolla. Ammattilukion myötä saat hyvät valmiudet hakeutua jatko-opintoihin korkeakouluihin. Kursseja on mahdollista valita omien mieltymysten mukaan pakolliset huomioiden. Suosittelemme opiskelemaan eri kursseja siten, että saat hyvät edellytykset menestyä ylioppilaskokeissa ja jatko-opinnoissa. Ylioppilastutkinnon kokeissa korostuvat laaja-alainen, oppiainerajat ylittävä osaaminen.

REDUn ammattilukio-opiskelijana sinulla on myös mahdollisuus siirtyä suorittamaan vain pelkkä ammatillinen perustutkinto, jos suunnitelmasi muuttuvat opiskelujesi aikana.

 

Ammattilukiot eri paikkakunnilla

Rovaniemi, Ounasvaaran lukio
Rovaniemellä perustutkinnon opiskelijat voivat suorittaa ammatillisen tutkinnon osien ohessa lukiokursseja Ounasvaaran lukiossa. Ounasvaaran lukio sijaitsee Lapin koulutuskeskus REDUn Porokadun toimintayksikön yhteydessä. 
 

Kemijärven lukio
Kemijärvellä perustutkinnon opiskelijat voivat suorittaa ammatillisten tutkinnon osien ohessa lukiokursseja Kemijärven lukiossa sekä ylioppilastutkinnon. 
 

Sodankylän lukio
Sodankylässä perustutkinon opiskelijat voivat suorittaa ammatillisten tutkinnon osien ohessa lukion kursseja Sodankylän lukiossa sekä ylioppilastutkinnon.

Kittilän lukio
Kittilässä perustutkinnon opiskelijat voivat suorittaa ammatillisten tutkinnon osien ohessa lukion kursseja Kittilän lukiossa sekä ylioppilastutkinnon.

Kolarin lukio
Kolarista kotoisin olevat REDUn opiskelijat voivat suorittaa ammatillisten tutkinnon osien ohessa lukion kursseja Kolarin lukiossa sekä ylioppilastutkinnon.