Lapin koulutuskeskus REDU

metsurimetsapalvelujentuottaja.jpgMetsuri - metsäpalvelujen tuottaja

Metsäalan perustutkinto

Metsäpalvelujen tuottajana työtehtäviisi kuuluu puunkorjuu-, metsänviljely-, taimikonhoito- ja metsänparannustöitä. Teet itsenäisesti hakkuualueen eli leimikon suunnittelua, maisemametsänhoitoa ja  metsänmittaustöitä. Työvälineinäsi käytät pääasiassa moottori- ja raivaussahaa sekä mittausvälineistöä. Vastaat itse oman työsi suunnittelusta ja toteutuksesta ja osaat käyttää alalla tarvittavia työvälineitä turvallisesti ja oikein.

Opiskelun aikana tutuksi tulevat myös metsien monikäyttö ja ympäristönhoito sekä metsien uudistamisen ja kasvattamisen työtehtävät. Oppilaitoksessamme metsätalouden opintoihin sisältyy olennaisena osana myös metsäkoneiden käytön opetus ja huolto. Metsäpalvelujen tuottajana työskentelet metsäteollisuusyritysten, metsähallituksen ja yksityismetsätalouden eri organisaatioiden palveluksessa. Voit myös toimia itsenäisenä yrittäjänä. Sinulta vaaditaan itsenäisyyttä, vastuuntuntoa, oma-aloitteisuutta, tarkkuutta ja huolellisuutta. Viihdyt ulkona luonnossa ja huolehdit kunnostasi.

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon perusteet 1.8.2017 alkaen

Koulutuspaikkakunta:

Kemijärvi