Lapin koulutuskeskus REDU

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittanut saavuttaa ohjauksen, kasvatuksen ja ja kommunikoinnin tehtävissä tarvittavaa monipuolista osaamista. Alalla tarvitaan hyviä viestintä- vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Vastuu ohjattavien ja asiakkaiden psyykkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta korostuu myös alan osaamisvaatimuksissa. Alalla työskennellään usein osana moniammatillista ryhmää ja/tai verkostoa.
 

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

HAE YHTEISHAUSSA-opintopolku.png

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on eri ikäisten ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jonka painopiste on osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen.

Koulutuspaikkakunta Rovaniemi, Santasport Lapin Urheiluopisto. 

Soveltuvuuskoe hakijoille >>

Tutkinnon perusteet >>

 

 LASTENOHJAAJA

HAE YHTEISHAUSSA-opintopolku.png

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa.

Koulutuspaikkakunta Rovaniemi, Porokadun toimintayksikkö 

Soveltuvuuskoe hakijoille >>

Tutkinnon perusteet >>

 

Tiedostot

nuorisojavapaaajanohjaaja.jpg

HAE YHTEISHAUSSA-opintopolku.png HAE JATKUVASSA HAUSSA.png OPPISOPIMUS.png