Lapin koulutuskeskus REDU

Kaivosalan perustutkinto

Kaivostyöntekijä tai RIKASTAJA

Kaivostyöntekijänä louhit metallimalmeja ja teollisuusmineraaleja eri teollisuudenalojen raaka-aineiksi. Työtehtäväsi liittyvät louhintaan, kallion tukemistyöhön, varustelutöihin, kaluston huoltoon, tuotannon käynnissä- ja kunnossapitoon, rikastukseen sekä prosessiautomaatioon. Käytät nykyaikaisia kaivoskoneita, joissa on ilmastoidut ja turvalliset ohjaamot.

Rikastajana työskentelet kaivoksen rikastamossa, jossa louhittu malmi tai mineraali rikastetaan tietokoneohjatuin prosessein jatkojalostukseen sopivaksi. Voit myös työskennellä malmin etsinnän parissa. Koulutuksesi antaa sinulle valmiudet työskennellä kansainvälisissä
työyhteisöissä.

Työskentelet maanalaisissa kaivoksissa, maanpäällisillä avolouhoksilla tai rikastamoissa. Kaivostyöntekijän ominaisuuksiin kuuluu harkitsevaisuus ja rauhallisuus. Arvopäämääriin kuuluvat korkea laatu, työturvallisuus, ympäristön huomioiminen sekä yhteistyö eri sidosryhmien välillä. Sinun on oltava vastuuntuntoinen, oma-aloitteinen ja itsenäisiin ratkaisuihin kykenevä.

Koulutuspaikkakunta Sodankylä.

Tutkinnon perusteet >>

 

Kaivosalan opiskelijana voit hakeutua väyläopintoihin Lapin AMKiin. Lue lisää väyläopinnoista >>

kaivosmies

Painike: HAE YHTEISHAUSSA - siirryt sivulle opintopolku.fi.  HAE JATKUVASSA HAUSSA.png OPPISOPIMUS.png