Lapin koulutuskeskus REDU

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

kiinteistönhoitaja

Kiinteistönhoitajana toimit asiakaskohteessa kiinteistönhoidon työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa. Työtäsi määrittää kohteelle laadittu palvelusopimus. 

Huolehdit kiinteistön yleishoidosta ja valvonnasta sisä- ja ulkoalueilla sekä arvioit rakennusten yleistä teknistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta. Osaat arvioida kiinteistön sisäilman laatua, paikantaa kiinteistöteknisten järjestelmien toimintahäiriöitä ja tunnistaa niiden aiheuttajia. Huollat kiinteistöteknisten järjestelmien laitteita ja varusteita, ylläpidät ilmanvaihtokoneiden toimintakuntoa ja teet niiden huoltotöitä. Osaat käyttää kiinteistöautomaatiota. 

Työskentelet yleensä kiinteistöpalvelu- tai kiinteistönhuoltoyrityksen palveluksessa. Työpaikkanasi voi myös olla isännöintiyritys, teollisuus- tai tuotantoyritys, kiinteistöosakeyhtiö tai muu suuri kiinteistönomistaja, kuten kunta tai valtio.

Koulutuspaikkakunta Rovaniemi

Tutkinnon perusteet >>

 

 

kodinhUOLTAJA

Kodinhuoltajana toimit kotityöpalvelujen tehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa. Työsi on pääasiassa asiakkaiden kotona tapahtuvaa arkipäivän auttamista. Työtäsi määrittää palvelusopimus.

Huolehdit kotien puhtaudesta ja viihtyisyydestä. Osaat tuottaa avustamis- ja asiointipalveluja, tehdä kodin siivouksen erityistilanteissa, hoitaa piha- ja ulkoalueita sekä huoltaa vaatteita ja tekstiilejä.

Voit myös tuottaa kotisiivouspalveluja ja ruokapalveluja asiakkaiden kodeissa tai kodinomaisissa laitoksissa. Työympäristösi saattaa muuttua useita kertoja päivässä. Työpaikkanasi voi olla myös palvelutalo, asuntola, toimintakeskus tai hoitokoti. 
 
Työssä vaaditaan oma-aloitteisuutta, huolellisuutta, ahkeruutta ja palvelualttiutta. Sinun on tultava toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Koulutuspaikkakunta Rovaniemi

Tutkinnon perusteet >>

 

  

Toimitilahuoltaja 

Toimit asiakaslähtöisesti erilaisissa toimitilahuollon työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa. Työskentelet itsenäisesti erilaisten kohteiden ylläpitosiivous- ja perussiivoustehtävissä. Työtäsi määrittää yleensä asiakaskohteen palvelusopimus, jonka mukaiset tehtävät kuuluvat hoidettaviksesi.

Suunnittelet ja toteutat puhtauspalveluja asiakaskohteissa. Vastaat omalta osaltasi toimitilojen viihtyisyydestä.

Työympäristöjäsi voivat olla asuinkiinteistöt, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, sosiaalihuoltolaitokset, terveydenhuoltolaitokset, teollisuuslaitokset tai uima-allas- ja kylpylätilat.

Koulutuspaikkakunta Rovaniemi

Tutkinnon perusteet >>

 

kiinteistonhoitaja.jpg

kodinhuoltaja.jpg

toimitilahuoltaja.jpg

Painike: HAE YHTEISHAUSSA - siirryt sivulle opintopolku.fi.  HAE JATKUVASSA HAUSSA.png OPPISOPIMUS.png