Lapin koulutuskeskus REDU

Oppisopimuskoulutus yrittäjälle

Oppisopimusopiskelu on yrittäjälle erinomainen väylä kehittää omaa osaamistaan sekä parantaa yrityksensä toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Oppisopimusopiskelu sopii myös sukupolvenvaihdostilanteisiin. Lapin koulutuskeskus REDUn toimialueella on vuositasolla noin 200 yrittäjää oppisopimuskoulutuksessa.

Yrittäjänä voit vahvistaa osaamistasi opiskelemalla oppisopimuskoulutuksena

• yrittäjän ammattitutkinnon
• yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon
• tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon

tai opiskella toimialasi

• ammatillisen perustutkinnon
• ammattitutkinnon
• erikoisammattitutkinnon.
 

Yrittäjän oppisopimuskoulutus

  • tapahtuu pääsääntöisesti yrittäjän omassa yrityksessä
  • perustuu yrittäjän ja koulutuskeskuksen väliseen sopimukseen
  • työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla tutkinnon tavoitteiden ja koulutustarpeiden mukaisesti
  • koulutukseen liittyvät kehittämistehtävät kohdistuvat suoraan oman yrityksen kehittämiseen.  

Yrittäjän työpaikkakouluttaja

Yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa olevalle yrittäjälle nimetään opiskelun tueksi työpaikkakouluttaja / mentori, joka voi olla esimerkiksi toinen yrittäjä. Mentori on oppisopimuskoulutuksessa keskustelukumppanin ja sparraajan roolissa. Mentori tarjoaa yrittäjälle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan yrityksen nykytilaa ja tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Tavoitteena on saada yrittäjälle puolueetonta palautetta, näkökulmia ja virikkeitä mentoroinnin kautta. Lapin koulutuskeskus REDU maksaa mentorille koulutuskorvausta ohjauksesta ja arvioinnista.

Kysy lisätietoa
Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta alla olevilla sivulla