Lapin koulutuskeskus REDU

Oppisopimuskoulutus työnantajalle

Oppisopimuskoulutus tarjoaa työnantajalle mahdollisuuden rekrytoida uusia työntekijöitä ja kouluttaa henkilöstöään yrityksen tarpeiden mukaisesti.
 

Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto, kun:

 • yritys tarvitsee uutta työntekijää
 • alalle ei löydy valmiiksi koulutettuja työntekijöitä
 • työnantaja haluaa kehittää henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa
 • työntekijöillä pitää olla alalle sopiva tutkinto.
   

Työnantajan tehtävät oppisopimuskoulutuksessa:

 • hoitaa työsuhdeasiat
 • järjestää oppimista tukevat työtehtävät
 • nimeää vastuullisen työpaikkakouluttajan
 • vastaa työssä oppimisen toteutumisesta
 • vastaa opiskelijan osallistumisesta tietopuoliseen opetukseen
 • vastaa tutkintotilaisuuksien arvioinnista
 • pitää yhteyttä oppisopimuksen osapuoliin
 • ilmoittaa oppisopimuskoulutuksessa tapahtuvista muutoksista koulutuskeskukseen.
   

Työpaikkakouluttaja

 • suunnittelee työssä oppimisen kokonaisuudet yhdessä opiskelijan kanssa
 • ohjaa, tukee, kannustaa opiskelijaa työtehtävissä
 • vastaa opiskelijan ammattitaidon kehittymisen seuraamisesta
 • vastaa opiskelijan arvioinnista yhdessä opiskelijan kanssa
 • pitää yhteyttä oppisopimuksen osapuoliin
 • ilmoittaa oppisopimuskoulutuksessa tapahtuvista muutoksista koulutuskeskukseen.

Koulutuskorvaukset työntajalle

Oppisopimuskoulutuksessa maksetaan työnatajalle korvaus, josta sovitaan oppisopimusta sovittaessa. Korvaus määräytyy opiskelijan suorittaman tutkinnon mukaan seuraavasti:

 • Tutkinnon kustannusryhmä 1: 150 €/kk (1 vuosi); 100 €/kk (2.-3. vuosi)
 • Tutkinnon kustannusryhmä 2: 230 €/kk (1 vuosi); 150 €/kk (2.-3. vuosi)
 • Tutkinnon kustannusryhmä 3: 250 €/kk (1 vuosi); 150 €/kk (2.-3. vuosi)
 • Tutkinnon kustannusryhmä 4: 300 €/kk (1 vuosi); 180 €/kk (2.-3. vuosi)
 • Tutkinnon kustannusryhmä 5: 300 €/kk (1 vuosi); 180 €/kk (2.-3. vuosi)

Tutkintojen kustannusryhmät on päätetty OKM:n asetuksella 682/2017 (liitteeessä) >>

Mikäli oppisopimus laaditaan opiskelijalle, jolla on erityisen tuen päätös ja hän tarvitsee vahvistettua tukea ja ohjausta työpaikalla, työnantajalle voidaan koulutuskorvaus maksaa korotettuna. Erityisen tuen perusteella maksettavan korotetun koulutuskorvauksen määrä sovitaan erityisen tuen laajuuden ja tarpeen perusteella.

Lisätietoa koulutuskorvauksista liiteenä olevassa päätöksessä.

Kysy lisätietoa
Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta alla olevilla sivulla