Lapin koulutuskeskus REDU

Nivelvaiheyhteistyö peruskoulujen ja kotien kanssa

Lapin koulutuskeskus REDU tekee nivelvaiheen yhteistyötä peruskoulujen ja kotien kanssa. Nivelvaiheella tarkoitetaan opiskelijan siirtymistä peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen.

Yhteistyön muotoja ovat mm. erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tuki ym. tietojen siirto peruskouluilta ammatilliseen koulutukseen.

Tietojen siirto tapahtuu aina opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan huoltajan ohjaustoiminnan taustatietolomakkeella antamalla suostumuksella.