Lapin koulutuskeskus REDU

Harkintaan perustuva valinta

Yhteishaussa voidaan ottaa opiskelijoita koulutuksiin myös harkinnan perusteella. Tällöin päätös opiskelijaksi ottamisesta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat:

  • oppimisvaikeudet
  • sosiaaliset syyt
  • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet.

Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opiskelusta arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan.

Yhteishaussa harkintaan perustuvan valinnan kautta hakevan lisätiedot ilmoitetaan alla olevalla liitelomakkeella.