Lapin koulutuskeskus REDU

Tutkintojen terveydentilavaatimukset

Tutkintokohtaisilla terveydentilavaatimuksilla edistetään turvallisuutta ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä.

Tutkintokohtaisia terveydentilavaatimukset koskevat sellaisia koulutuksia, joissa opiskeluun sisältyy:

 • alaikäisen turvallisuutta,
 • potilas- tai asiakasturvallisuutta tai
 • liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.
   

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset koskevat seuraavia ammatillisia tutkintoja:

Perustutkinnot:

 • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja
 • Lentokoneasennuksen perusstutkinto, Lentokoneasentaja
 • Logistiikan perustutkinto, Linja-autonkuljettaja
 • Logistiikan perustutkinto, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
 • Rakennusalan perustutkinto, Maarakennuskoneenkuljettaja
 • Luonto- ja ympäristäalan perustutkinto, Ympäristönhoitaja
 • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
 • Metsäalan perustutkinto, Metsäkoneenkuljettaja
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja
       

Ammattitutkinnot

 • Hierojan ammattitutkinto
 • Jalkojenhoidon ammattitutkinto
 • Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto
 • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
 • Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
 • Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto
   

Erikoisammattitutkinnot

 • Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto
 • Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto
 • Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto
 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto

 
Tutkinnon suorittajaksi tai valmistavaan koulutukseen opiskelijaksi ei voi ottaa hakijaa edellä mainittuihin tutkintoihin, mikäli hakija ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä tutkinnon suorittamiseen tai opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Myös jo opiskelemassa olevalta opiskelijalta voidaan opiskeluoikeus perua, ko. tutkinnoista, mikäli myöhemmin ilmenee, ettei opiskelija ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä jatkamaan tutkinnon suorittamista tai opiskelua.

Liiteenä on Opetushallituksen määräys, josta löytyy tarkempaa tietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista.