Lapin koulutuskeskus REDU

Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut osaa työskennellä maarakennustyömaalla itsenäisesti, taloudellisesti, joutuisasti ja laadukkaasti tuntee maaperän, maarakentamisen tavat ja niihin vaikuttavat olosuhteet tuntee maarakentamisen materiaalit ja käyttökohteet osaa soveltaa erikoisosaamistaan työtehtäviensä ratkaisuihin osaa suunnitella omat työnsä huomioiden muiden toimenpiteet ja työt osaa ottaa huomioon työmaan kokonaistilanteen osaa toimia yhteistyössä työtovereiden, esimiesten ja asiakkaiden kanssa osaa toimia turvallisesti ja ammattitaitoisesti maarakennustyömaalla hallitsee suorittamiensa tutkinnon osien työt ja tiedot osaa kuunnella ohjeita ja tulkita piirustuksia ja suunnitelmia osaa käyttää oikeita työmenetelmiä ja -koneita sekä huoltaa tarvitsemiaan koneita käsittelee ja varastoi tarvikkeet ja materiaalit ohjeiden mukaisesti on riittävän kielitaitoinen on suorittanut vaaditut turvakortit.

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä osaamisalansa ja erityisalansa tehtävissä maarakennustyömaalla.

HAE JATKUVASSA HAUSSA.png OPPISOPIMUS.png KYSY LISÄTIETOA.png