Lapin koulutuskeskus REDU

Valmentajan erikoisammattitutkinto

Valmentajan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia valmennustoiminnan johtajana ja kehittää valmennuksen laatujärjestelmää sekä kehittää omaa johtamistaan ja johtamisosaamistaan. Tutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia urheilijalähtöisesti valmennuksen asiantuntijana ja kehittää valmennustoimintaa valmennustietoa ja verkostoja hyödyntäen. Lisäksi tutkinnon suorittaneella on ammattitaito arvioida omaa osaamistaan valmennustoiminnan kehittäjänä.

Urheilutoiminnan kehittäminen -tutkinnon osan suorittaneella on ammattitaito johtaa urheilutoiminnan kehittämistä. Hänellä on ammattitaito kehittää valmennusjärjestelmää ja kilpailutoimintaa sekä järjestelmällistä urheilutoiminnan seurantaa. Lisäksi tutkinnon osan suorittaneella on ammattitaito arvioida ja kehittää omaa osaamistaan urheilutoiminnan kehittäjänä.

Toimiminen valmennuksen kansainvälisessä toimintaympäristössä -tutkinnon osan suorittaneella on ammattitaito toimia lajin kansainvälisessä toiminnassa sekä kehittää valmennusosaamistaan hyödyntäen kansainvälistä valmennustietoa ja kansainvälisiä verkostoja. Lisäksi tutkinnon osan suorittaneella on ammattitaito toimia kansainvälisesti kilpailevan ja huippu-urheiluun tähtäävän urheilijan valmentajana sekä arvioida ja kehittää osaamistaan kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Valmennustoiminnan hallinnon kehittäminen -tutkinnon osan suorittaneella on ammattitaito kehittää valmennustoiminnan hallintoa. Hänellä on ammattitaito arvioida, johtaa ja kehittää vastuualueensa henkilöstöä, hoitaa ja kehittää vastuualueensa operatiivista talousohjausta sekä kehittää sponsoriyhteistyötä.

Valmentajan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia valmennustehtävissä sekä valmennuksen johto- ja kehittämistehtävissä kolmannella sektorilla, julkisella sektorilla tai yksityisellä sektorilla. Kolmannella sektorilla tutkinnon suorittaneen tavallisimpia työympäristöjä ovat liikunta- ja urheiluseurat. Julkisella sektorilla valmentajan erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee urheilun lajiliitoissa, alueorganisaatioissa tai urheiluakatemioissa. Yksityisellä sektorilla valmentajan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee liikuntayrityksessä tai itsenäisenä liikuntayrittäjänä. Tutkinnon suorittanut tekee yhteistyötä erilaisten sidosryhmien ja oman työyhteisönsä kanssa.

HAE JATKUVASSA HAUSSA.png OPPISOPIMUS.png KYSY LISÄTIETOA.png