Lapin koulutuskeskus REDU

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö hallitsee alan vaativat esimiehen työtehtävät. Hän tuntee johtamansa työn, hallitsee alan ammattilaiselta vaadittavat työprosessit ja hänellä on henkilöstöosaamista.Tutkinnon suorittanut henkilö pystyy suunnittelemaan, organisoimaan, ohjaamaan, valvomaan ja kehittämään päivittäistä toimintaa erilaisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä ja organisaatioissa tulos- ja laatutavoitteiden mukaisesti. Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on selkeä käsitys alan lähimenneisyydestä ja nykytilanteesta, ja hän on kiinnostunut alalla ja toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista ja tulevaisuuden näkymistä.

Tutkinnon suorittanut henkilö mitoittaa henkilökunnan määrän ja laadun suhteessa toimintaan. Hän opastaa, ohjaa ja valvoo henkilöstöään muuttuvissa tilanteissa asiakas-, henkilöstö-, työ- ja tuoteturvallisuusnäkökulmat huomioonottaen. Hän tuntee omaa alaansa ja organisaation toimintaa koskevan lainsäädännön, viranomaisohjeet ja määräykset niin, että pystyy johtamaan ja valvomaan työtä. Hän johtaa omalla esimerkillään ja ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen esimiestyössä.

Tutkinnon suorittanut henkilö toimii palveluhaluisesti, vastuullisesti ja yhteistoiminnallisesti organisaation sisäisistä ja ulkoisista asiakkaista huolehtien. Hän hoitaa asiakas-, sidosryhmä- ja verkostosuhteita. Hän suunnittelee, organisoi ja johtaa päivittäisiä tuotanto- ja asiakaspalveluprosesseja asiakaslähtöisesti pyrkien parhaaseen mahdolliseen asiakastyytyväisyyteen. Työ edellyttää sitoutumista, vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta ja luottamuksellisten asioiden hoitamista.

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka toimii erikokoisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä tai organisaatioissa työhön osallistuvana esimiehenä, vuoroesimiehenä tai yksikön päällikkönä. Hän voi myös toimia itsenäisenä majoitus- ja ravitsemisalan yrittäjänä. Tutkinnon suorittaneen työpaikoiksi soveltuvia organisaatioita ovat erilaiset majoitus- ja ravitsemisliikkeet kuten hotellit, ravintolat, julkiset ravitsemispalvelut, kahvilat, pikaruokaravintolat, liikenneasemien ravintolat sekä matkustajalaivojen ravintolat ja rahtilaivat.

HAE JATKUVASSA HAUSSA.png OPPISOPIMUS.png KYSY LISÄTIETOA.png