Lapin koulutuskeskus REDU

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 160 osaamispistettä.

Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta, Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä (50 osaamispistettä) sekä valinnaisista tutkinnon osista.

Yhden valinnaisen tutkinnon osan (60 osp) tulee olla tutkinnon muodostumisen mukaisesti valinnaiset tutkinnon osat 1:stä:

 • Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen
 • Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen
 • Päiväkoti- tai kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen tai
 • Ravitsemushoidon toteuttaminen hoitoympäristössä.

Valinnaiset tutkinnon osat 2:sta tulee valita vähintään 50 osaamispisteen laajuisesti tutkinnon osa tai osia:

 • Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen
 • Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen
 • Päiväkoti- ja kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen
 • Ravitsemushoidon toteuttaminen hoitoympäristössä
 • Erityisruokavaliotuotteiden ja -palvelujen kehittäminen tai
 • Ammatillinen tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta.

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkintonimike on dieettikokki.

 

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut dieettikokki osaa

 • työskennellä ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti toimipaikan toiminta-ajatuksen ja liikeidean mukaisesti
 • huomioida työskentelyssään asiakasryhmän ravitsemushoidolliset erityistarpeet sekä toimipaikan taloudelliset ja laadulliset tavoitteet
 • valmistaa asiakkaan erityisruokavalion mukaisia ja eettiseen vakaumukseen perustuvia ruokalajeja ja aterioita
 • pakata ja laittaa esille valmistamansa ruokalajit ja ateriat sekä huolehtia niihin liittyvistä pakkausmerkinnöistä ja tuoteselosteesta.

Dieettikokki huomioi lisäksi asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja elintarviketurvallisuuden. Hänellä on laaja-alaiset tiedot ravitsemuksesta ja erityisruokavalioiden toteuttamisesta sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan.

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut dieettikokki työskentelee toimipaikan dieettikokkina tai erityisruokavalioista vastaavana kokkina.

HAE JATKUVASSA HAUSSA.png OPPISOPIMUS.png KYSY LISÄTIETOA.png