Lapin koulutuskeskus REDU

Terveysalan ammattitutkinto

Terveysalan ammattitutkinnon suorittaneilla on ammattitaito tehdä työtään sosiaali- ja terveysalan eettisiin periaatteisiin, säädöksiin ja määräyksiin perustuen. Tutkinnon suorittaneet osaavat tehdä itsenäisesti oman alansa työtehtäviä ja toimia lääkärin antamien hoito-ohjeiden mukaisesti. Tutkinnon suorittaneet käyttävät turvallisesti eri hoitomenetelmissä käytettäviä materiaaleja, työvälineitä ja laitteita, ja he osaavat ohjata asiakasta ja hänen tukiverkostoaan varmistaen hoidon jatkuvuuden ja edistäen asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia. Terveysalan ammattitutkinnon suorittaneet työskentelevät varmistaen potilas- ja työturvallisuuden, ja he työskentelevät moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa vastuualueellaan. Tutkinnon suorittaneet osaavat arvioida ja perustella omaa toimintaansa, kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan sekä toimia työyhteisössään oman alansa osaajana kehittämistyössä. Terveysalan ammattitutkinnon suorittanut tekee yhteistyötä erilaisten sidosryhmien ja oman työyhteisönsä kanssa.

Jalkojenhoitotyön osaamisalan suorittaneille on taito hoitaa asiakkaan jalat, tehdä keventäviä ja suojaavia ortooseja sekä ohjata asiakasta terveyden edistämisessä ja jalkojen omahoidossa. Kipsiteknikot osaavat toteuttaa itsenäisesti erilaiset tuennat immobilisaatiohoidossa ja ohjata asiakasta immobilisaatiohoidossa. Obduktioteknikot osaavat itsenäisesti suorittaa ruumiinavauksen ja ohjata omaisia kuolemaan liittyvissä asioissa.

Terveysalan ammattitutkinto ei sinällään anna pätevyyttä toteuttaa lääkehoidon tehtäviä.

Tiedostot

Terveysalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia osaamisalastaan riippuen jalkojenhoitotyön tai immobilisaatiohoitotyön tehtävissä julkisella tai yksityisellä sektorilla. Obduktiotoiminnan osaamisalan suorittanut työskentelee lääketieteellisessä tai oikeuslääketieteellisessä terveydenhuollon yksikössä.

HAE JATKUVASSA HAUSSA.png OPPISOPIMUS.png KYSY LISÄTIETOA.png