Lapin koulutuskeskus REDU

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Tutkinto poistuu 31.7.2021. Korvaa uusi Vammaisalan ammattitutkinto.

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittaneen työn perustuu vastuulliseen toimintaan ja eettisesti kestäviin arvoihin. Hän tekee työtä kehitysvammaisen asiakkaan ihmisarvoa kunnioittaen niin, että henkilö ja hänen lähipiirinsä tulevat kaikissa tilanteissa kuulluiksi. Tutkinnon suorittanut hyödyntää työssään uusinta tietoa kehitysvammaisuudesta. Hän osaa tukea, hoitaa ja ohjata kehitysvammaista henkilöä ja hänen läheisiään eri tilanteissa, eri elämänvaiheissa sekä erilaisissa toimintaympäristöissä voimavaralähtöisesti. Tutkinnon suorittaneen työpaikat ovat julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla kehitysvamma-alan palvelutoiminnassa.

Tiedostot

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittanut voi työskennellä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä. Kehitysvamma-alan palvelurakenteet uudistuvat ja yksilöllistyvät. Työtä tehdään aikaisempaa enemmän moniammatillisissa ja monikulttuurisissa verkostoissa.

HAE JATKUVASSA HAUSSA.png OPPISOPIMUS.png KYSY LISÄTIETOA.png