Lapin koulutuskeskus REDU

Ympäristöalan ammattitutkinto 150 osp.

Ympäristöalan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia ympäristöalaan liittyvissä työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut hallitsee työyhteisössä toimimisen periaatteet ja pelisäännöt sekä työnsä ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset.

  • Vesihuollon osaamisalan tutkinnon osia suorittanut noudattaa vesihuollon perusperiaatteita, lakeja ja määräyksiä ja hallitsee omaan työhönsä liittyvät käsittelyprosessit ja niiden yllä- ja kunnossapitotyöt. Tutkinnon suorittaneet osaavat hankkia, siirtää tai puhdistaa vettä sekä huolehtia niihin liittyvistä rakenteista ja hygienia- ja turvallisuusmääräysten toteutumisesta.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

Ympäristöalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia ympäristöalan yrittäjänä tai osaamisalansa mukaisissa työtehtävissä.

Vesihuollon osaamisalalla tällaisia työtehtäviä ovat muun muassa talous- ja jätevesien puhdistusprosessien hoito- ja ylläpitotyöt, vesihuoltoverkostojen rakentamis-, saneeraus- ja kunnossapitotehtävät sekä viemärihuoltopalveluiden ja haja-asutusalueiden vesihuoltojärjestelmien rakennus- ja huoltotehtävät.

HAE JATKUVASSA HAUSSA.png OPPISOPIMUS.png KYSY LISÄTIETOA.png