Lapin koulutuskeskus REDU

Tuotantotekniikan ammattitutkinto

Tuotantotekniikan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia taloudellisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti tuotannossa. Hän osaa toimia vastuullisesti ja turvallisesti huolehtien työssään työsuojelusta, työhyvinvoinnista ja ympäristönsuojelusta sekä noudattaa työelämän toimintatapoja, ohjeita ja alan standardeja. Hänellä on hyvä kokonaisnäkemys osaamisalansa valmistusprosesseista. Hän osaa käyttää työssään vaadittavia koneita, laitteita ja materiaaleja sekä automaation ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa sekä opastaa työympäristönsä toimintatavoissa ja tehtävissä.

Levy- ja hitsaustekniikan osaamisalan suorittanut osaa työskennellä itsenäisesti hitsaavan teollisuuden valmistustyötehtävissä. Hän osaa valmistaa vaatimusten mukaisia teräsrakenteita, osakokonaisuuksia tai niiden osia, ja hänellä on työssä vaadittavat pätevyydet suoritettuina.

Koneistuksen osaamisalan suorittanut osaa työskennellä itsenäisesti koneistusalan valmistustyötehtävissä. Hän osaa ohjelmoida ja valmistaa CNC-koneilla tarkkoja ja monipuolisia konepajapiirustusten mukaisia kappaleita hyödyntäen 3D CAM -ohjelmistoa.

Lasi- ja keraamisen alan osaamisalan suorittanut osaa työskennellä itsenäisesti tuotteiden valmistuksessa sekä niiden asennus- ja korjaustöihin liittyvissä tehtävissä.

Muovi- ja kumitekniikan osaamisalan suorittanut osaa työskennellä itsenäisesti tuotteiden valmistukseen ja laadunvalvontaan liittyvissä tehtävissä.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

  • Levy- ja hitsaustekniikan osaamisalan suorittanut voi työskennellä levytöissä, hitsaajana tai levyseppähitsaajana konepajateollisuudessa, rakennustyömailla tai laivanrakennusteollisuudessa.

  • Koneistuksen osaamisalan suorittanut voi toimia CNC-koneistajana, valumallinvalmistajana tai työvälinevalmistajana konepajaympäristössä.
     
  • Lasi- ja keraamisen alan osaamisalan suorittanut voi työskennellä keraamisten tuotteiden valmistuksessa tai jatkojalostuksessa, kuitulasin valmistuksessa, lasivillan valmistuksessa, käyttölasin valmistuksessa tai lasimassan ja lasin jatkojalostuksessa.
     
  • Muovi- ja kumitekniikan osaamisalan suorittanut voi toimia kestomuovi- tai kertamuovituotteiden valmistuksessa, kumiointi- ja vulkanointitöissä tai työstää ja liittää muoveja.

Valinnoistaan riippuen tutkinnon suorittanut voi toimia myös tuotannon kehitysprojektissa, teollisuuden hankintatoiminnassa, työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja työympäristön suojelun kehittämistehtävissä tai robotiikan hyödyntämistehtävissä.


HAE JATKUVASSA HAUSSA.png OPPISOPIMUS.png KYSY LISÄTIETOA.png