Lapin koulutuskeskus REDU

Pintakäsittelyalan ammattitutkinto

Pintakäsittelyalan ammattitutkinnon suorittaneella on kokeneen ammattihenkilön pätevyys tehdä itsenäisesti rakennusmaalauksia, lattianpäällystyksiä, korroosionestomaalauksia tai teollisuuden pintakäsittelyjä. Hän osaa tehdä työnsä siististi ja laatuvaatimusten mukaan harjaantuneen ammattihenkilön joutuisuudella sekä huolehtia työturvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta.

Ammattitutkinnon suorittanut osaa tehdä työselostuksien perusteella pintakäsittelytyöt alalle määriteltyjen laatuvaatimuksien mukaan. Hän osaa käsitellä pintakäsittelymateriaaleja ja tehdä niihin liittyviä valintoja. Hän osaa huolehtia työolosuhteista, kuten työmaan siisteydestä, valaistuksesta ja pölyttömyydestä. Ammattitutkinnon suorittanut osaa arvioida työtään suhteessa laatuvaatimuksiin sekä tehdä tarvittavat laadunvarmennusmittaukset. Hän osaa toimia työyhteisössä yritystoiminnan toimintatavoilla kustannustehokkaasti ja tuottavasti sekä huolehtia työsuojelusta, henkilökohtaisesta suojautumisesta, työhyvinvoinnista ja ympäristön suojelusta sekä kaikissa tilanteissa työturvallisuudesta.

Lattianpäällystyksen osaamisalan suorittanut asentaja osaa tehdä erilaisia esitöitä päällystettäville alustoille. Hän on erikoistunut tutkintonimikkeen mukaisiin töihin. Mattoasentaja osaa tehdä lattioiden päällystyksiä erilaisilla mattomaisilla tuotteilla, parkettiasentaja osaa tehdä lukkoliitostuotteiden asennusten lisäksi kiinteiden parkettien tai urheilulattioiden asennuksia, laatoittaja osaa asentaa keraamisia ja kivipäällysteitä vedeneristeineen ja massapinnoittaja asentaa erilaisia massalattioita.

Rakennusmaalauksen osaamisalan suorittaneet työllistyvät rakennusmaalareiksi, tasoitetyöntekijöiksi ja julkisivumaalareiksi.

Lattianpäällystyksen osaamisalan suorittaneet työllistyvät mattoasentajiksi, parkettiasentajiksi, laatoittajiksi ja massapinnoittajiksi.

Teollisen pintakäsittelyn osaamisalan suorittaneet työllistyvät teollisuusmaalareiksi, teollisuuspintakäsittelijöiksi, korroosionestomaalareiksi, ruiskumaalareiksi, jauhemaalareiksi, pinnoittajiksi, metalliruiskuttajiksi tai sinkitsijöiksi.

HAE JATKUVASSA HAUSSA.png OPPISOPIMUS.png KYSY LISÄTIETOA.png