Lapin koulutuskeskus REDU

Kaivosalan ammattitutkinto

Kaivosalan ammattitutkinnon suorittanut tuntee työlainsäädännön. Hän hallitsee perustiedot geologiasta, mineralogiasta ja kalliomekaniikasta. Hän tuntee työturvallisuusmääräykset ja kaivoksia koskevat erityismääräykset ja säädökset. Hän osaa tehdä työtä työsuunnitelman mukaisesti itsenäisesti ja työryhmän jäsenenä ja tehdä valmistavat työt. Tutkinnon suorittanut tuntee työalallaan käytettävät laitteet ja materiaalit ja osaa tarkastaa, säätää ja huoltaa päivittäin käyttämänsä koneet ja laitteet. Hän ottaa työskentelyssään huomioon kallion laadun ja rakenteen. Hän osaa toimia kaivosympäristössä ja huomioi muun muassa kalliopintojen rusnauksen ja liikennöinnin. Hän huolehtii riittävästä tuuletuksesta. Tutkinnon suorittaneella on voimassa oleva tulityökortti ja työturvallisuuskortti.

 

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä kaivoksissa erityisosaamisensa mukaisissa töissä.

HAE JATKUVASSA HAUSSA.png OPPISOPIMUS.png KYSY LISÄTIETOA.png