Lapin koulutuskeskus REDU

Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto 

Tutkinnon suorittanut osaa liikennöidä lentoasema-alueella, ennakoida sää- ja keliolosuhteiden muutoksia sekä hallitsee kiinteistön hoidon ja siihen liittyvät hälytysjärjestelmät. Hän osaa toimia oikein onnettomuus- ja poikkeustilanteissa. Hän osaa palvella asiakkaita, myös englannin kielellä.

Valitsemistaan tutkinnon osista riippuen hän osaa lisäksi tehdä päätöksiä liikennealueen kunnossapidosta yksin tai ryhmän kanssa. Hän osaa käyttää liikennealueen kunnossapidossa oikeita varusteita, laitteita, koneita ja työmenetelmiä. (Lentoasemien kunnossapito.) Hän hallitsee ajoneuvonsa tarkistukset, huollot ja turvallisen käytön (Ajoneuvo- ja laitetekniikka). Lentokoneiden ja -aseman maapalvelut -tutkinnon osan valinnut hallitsee lentokoneiden maahuolinnan tehtävät. Pelastustoiminta-tutkinnon osan valinnut hallitsee sammutus- ja pelastustoiminnan tehtävät. Terminaalipalvelut ja turvallisuus lentoasemilla -osan valinnut hallitsee lentoaseman terminaalipalveluihin liittyvät järjestelmät, kuten esimerkiksi informaatiojärjestelmät sekä matkatavaran käsittely- ja tarkastusjärjestelmät. Hän hallitsee turvallisuuden hallintamenetelmät.

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä valitsemiensa tutkinnon osien mukaisissa palveluissa lentoasemilla.

HAE JATKUVASSA HAUSSA.png OPPISOPIMUS.png KYSY LISÄTIETOA.png