Lapin koulutuskeskus REDU

Yrittäjän ammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut osaa

  • arvioida omia edellytyksiään toimia yrittäjänä
  • laatia ja päivittää yrityksen liiketoimintasuunnitelman
  • suunnitella tai hyödyntää yrityksen kannalta tärkeät verkostot
  • käynnistää liiketoiminnan
  • kehittää omia yrittäjävalmiuksiaan

Tuotteistaminen-tutkinnon osan suorittanut suunnittelee tuotteen tai tuotteistaa palvelun ja kehittää sitä tarvittaessa. Taloushallinto-tutkinnon osan suorittanut suunnittelee, toteuttaa ja arvioi yrityksensä taloushallintoa. Myynti ja markkinointi -tutkinnon osan suorittanut suunnittelee, toteuttaa ja arvioi sekä kehittää myyntiä ja markkinointia. Henkilöstöhallinto -tutkinnon osan suorittanut suunnittelee, toteuttaa ja arvioi sekä kehittää henkilöstöhallintoa. Sähköinen liiketoiminta -tutkinnon osan suorittanut suunnittelee, toteuttaa ja arvioi sekä kehittää sähköistä liiketoimintaa. Ulkomaankauppa -tutkinnon osan suorittanut suunnittelee, toteuttaa ja arvioida sekä kehittää ulkomaankauppaa. Tuotannon hallinta -tutkinnon osan suorittanut suunnittelee, toteuttaa ja arvioi sekä kehittää yrityksensä tuotantoa ja palvelua. Franchisingyrittäminen -tutkinnon osan suorittanut arvioi franchisingyrittämisen edellytyksiä. Hän osaa käynnistää yrityksen ja arvioida toimintaansa yrittäjänä

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai yrittäjämäisessä toiminnassa.

HAE JATKUVASSA HAUSSA.png OPPISOPIMUS.png KYSY LISÄTIETOA.png