Hankesivut
muut hankkeet 

Menneet tapahtumat

20.5.2020 0:00–26.6.2020 0:00

RUOKAVÄLKKÄ

Ruokavälkkä palvelu oli käynnissä 31.3.-12.5.20 @koulutuskeskusredu Instagramissa. Lähetyksiä seurasi 65-205 opiskelijaa ja ammattihenkilöä.


RUOKAVÄLKKÄ PALVELU 

 

Ruokavälkkä-palvelu oli käynnissä 31.3.20-12.5.20 koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteessa. Ruokavälkkä oli auki tiistaisin klo 11.00-11.45 REDUn Instagramissa @koulutuskeskusredu toteutettavina livelähetyksinä. LIVE lähetyksiä ei tallennettu.

Palvelun tavoitteena oli kuulla opiskelijoita, etsiä yhdessä ratkaisuja opintojen sujumiseksi, tukea yhteisöllisestä hyvinvointia ja tiedottaa oppilaitoksen palveluista sekä ajankohtaisista opiskeluun liittyvistä aiheista. Live-lähetyksiä olivat juontamassa kuraattori Anne Huhtala, erityisopettaja Annukka Vesa ja projektisuunnittelija Paula Moilanen. Lähetyksissä keskusteltiin ennalta sovitusta teemasta ja vastattiin lähetykseen osallistuneiden kommentteihin. Muutamaan kommenttiin vastattiin lähetyksen jälkeen yksityisviesteillä. Lähetysten juontajien osaaminen kehittyi sovelluksen käytössä. Lähetyksien sisältöjä ja teknisiä haasteita analysoitiin viikoittain.   

 

Lähetyksissä oli mukana suunnitellusti REDUn ammatillisia opettajia, opinto-ohjaaja, kuraattori ja rehtori. Yhdessä lähetyksessä kävi kertomassa kuulumisiaan myös opiskelija. Alla olevaan taulukkoon on koottuna lähetyksien esittämisen ajankohdat, teemat ja lähetyksiä seuranneiden lukumäärät. Lähetykset olivat katsottavissa REDUn Instagram tilillä 24 tuntia lähetyksen aloittamisesta.

 

 

31.3.20

7.4.20

14.4.20

21.4.20

23.4.20

extra

28.4.20

5.5.20

12.5.20

Teema

Verkko-opinnot ja tehtävien ohjaus #1

Verkko-opinnot ja tehtävien ohjaus #2

Ajan-kohtainen tilanne opinnoissa #1

& oppilaitoksen palvelut

ajankohtainen tilanne opinnoissa #2

&

kertaus oppi-
laitoksen palvelut

Ystävyys

ja yhteisöllisyys

-opiske-lijoiden mielen-terveys-

päivä

lähetys

Ajan-kohtainen tilanne opinnoissa #3 

Ajan-kohtaisia asioita

REDU

#1

Ajan-

kohtaisia asioita

REDU

# 2

Katso-

jat

200

170

148

205

65

58

108

116

Lähetyk-sessä mukana

Digitutor

Digitutor

 

Ammatillinen opettaja

Jatta Lokka

Kuraattori Erkki

Kuure

Opinto-ohjaaja Henna Yli-Huikku

Ammatillinen opettaja

Kai Komulainen

Rehtori Taisto Arkko

 

 

Lähetyksien seuraajien kommentit vaihtelivat teeman mukaisesti. Etäopinnot olivat sujuneet lähetyksiä seuranneilla opiskelijoilla pääasiassa hyvin. Muutama opiskelija toi esille opiskelijan oman vastuullisuuden, osassa kommenteista korostui rento suhtautuminen opiskeluun. Kukaan opiskelijoista ei tuonut esille etäopiskeluun liittyviä teknisiä haasteita tai tuen tarpeita. Muutama opiskelija toi esille oman jaksamisen haasteet etäopiskelussa kotona, etäopiskelun aloittamisen ja ajan hallintaan liittyvät vaikeudet. Opiskelijoiden kommenttien pohjalta heidän vapaa-ajan viettotavoissa korostuivat perhe-elämään liittyvät tehtävät ja sosiaaliset sovelluksien parissa vietetty aika. Osa opiskelijoista oli löytänyt uudestaan aikaisemman harrastukset ja osa mietti tulevaisuutta lähinnä valmistumisen ajankohdan näkökulmasta. Opiskelijat kannustivat toisiaan ja juontajia jaksamisessa lähettämällä kommentteja, peukkuja ja sydämiä.


Kirjoittanut Paula Moilanen
Julkaistu 25.5.2020 17:29

<< Takaisin hankkeen tapahtumiin