Hankesivut
muut hankkeet 

Menneet tapahtumat

18.1.2021 0:00–22.2.2021 0:00

REDU -infot ysiluokkalaisille

#Työpajat -pilotin yhtenä toimintona järjestettiin REDU -infoja ysiluokkalaisille


Suunnittelimme hankkeen #työpajat -pilotin yhtenä toimintona ysiluokkaisille infot, joissa kerrottiin REDUlla opiskelusta. Kaksi infoista järjestettiin reaaliaikaisesti Teamsin välityksellä opinto-ohjauksen oppitunnille ja näiden infojen lisäksi näistä tilaisuuksista muotoiltiin tallenne, joka lähetettiin kaikkiin Lapin alueen yläkouluihin. Tallennetta kehotettiin katsomaan nuorten kanssa ja käyttämään hyödyksi esimerkiksi yhteishakua ajatellen. 

Infot alkoivat projektisuunnittelijan lyhyellä hanke-esittelyllä, jossa korostettiin erityisesti hankkeen tavoitetta tukea siirtymissä, sillä infojen yksi pyrkimys on helpottaa siirtymää peruskoulusta ammattiopintoihin tekemällä erilaisia vaihtoehtoja tutuksi. Tämän jälkeen Jokiväylän kuraattori Erkki Kuure kertoi yleisesti ammattiopintojen tavoitteesta sekä tarkemmin opiskeluhuollon roolista. Mukaan infoihin oli pyydetty kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoita, joilla olikin selkeästi jo alansa puolesta hyvä ja selkeä kerronta hallussa. Opiskelijat aloittivat osuutensa kertomalla opintojen rakenteesta, jossa käytiin läpi paitsi osaamispisteiden määrää, myös opiskelijoiden omia koulutuspolkuja, joiden tarkoituksena oli erityisesti havainnollistaa valinnaisten opintojen laajaa valikoimaa sekä alankin vaihtamisen mahdollisuutta. Tämän jälkeen päästiin luontevasti yleisesti REDUssa opiskeluun, jonka hyvinä puolina nähtiin erityisesti monipuoliset tilat ja välineet. 

Opiskelijat tarjosivat omassa osuudessaan myös kattavan kuvauksen omista kasvatus- ja ohjausalan opinnoistaan. Näitä opintoja voi muuten mennä seuraamaan tarkemmin @uopikop19 -nimiseltä Instagram-tililtä. Opiskelijat kertoivat opintojensa sisällöstä, eli siitä, kuinka jonain päivänä saatetaan leikittää erilaisia ryhmiä ja toisena opiskella lastensuojelulakia. He kertoivat työskentely- sekä jatko-opintomahdollisuuksistaan, näytöistään sekä ryhmähengestään. Tärkeä pointti oli, että ujous ei ole este opinnoille, sillä ryhmänohjausta ja esiintymistä harjoitellaan opinnoissa paljon. Opiskelijat korostivat iloisen ja avoimen asenteen vievän pitkälle näissä opinnoissa! 

Tämän jälkeen käytiin lyhyt esittely muutamalta muulta alalta REDUssa ja muistuteltiin niiden erityispiirteistä. Reaaliaikaisissa infoissa hankkeen yliopiston suunnittelija ohjasi ysiluokkalaisille lukujärjestystehtävän, jonka avulla nuori pystyi pohtimaan omaa ajankäyttöään. Reaaliaikaisissa infoissa ysiluokkalaiset saivat esittää kysymyksiä REDUn opiskelijoille. Erityisesti itsenäisyys opinnoissa ja opiskeluaikana kiinnosti. 

Infot olivat onnistuneet ja mielenkiintoiset, niistä oppi paljon itse kukin opiskelijoita kuunnellessa! Toivomme, että myös muut Lapin yläkoulut pääsevät hyötymään tallenteesta. 

 

image1.jpeg  


Kirjoittanut Karita Arminen
Julkaistu 3.2.2021 13:22

<< Takaisin hankkeen tapahtumiin