Hankesivut
muut hankkeet 

Menneet tapahtumat

21.10.2019–2.12.2019 0:00–0:00

#Online työkalu -pilotti: Tiedote chat -palvelusta

chatAVOINNAVersioMaanantai111119.png

Tiedote: Keskustele kuraattorin kanssa -chat 

12.11.2019 käynnistyy Keskustele kuraattorin kanssa -chat palvelu käynnistyy REDUssa. Chat on avoinna  tiistai, keskiviikko ja torstai iltapäivällä klo 14.45-15.45. Vastaajina toimivat kuraattorit ja ajoittain  muu asiantuntija. 

Käy kirjoittamassa oma nimi ehdotus chatille, nimikisa jatkuu  29.11.2019 saakka. Toimintayksiköiden info tauluilla on lisää tietoa kisasta.

Chat-palvelu on anonyymi keskustelukanava, joka on tarkoitettu kaikille REDUn opiskelijoiden yhteydenottokanavaksi opiskeluhuollon palveluihin. Palvelu on osa #hyvinvoiva amis -hankkeen toimintaa.

Tavoitteena on:

- tarjota matalan kynnyksen palvelua verkossa

- olla ensikontaksti opiskeluhuollon työntekijään erityisesti silloin, kun opiskelija on epävarma siitä kenelle hänen tulisi puhua tai kynnys kasvokkain keskusteluun on korkea

- ennaltaehkäistä ja tunnistaa ongelmia sekä ohjata tarvittaessa opiskelija hakemaan muita palveluita

- tuoda henkilöstölle uutta osaamista ja tieto opiskelijoiden hyvinvoinnista

Arvot:

- kuraattori / asiantuntija on opiskelijaa varten keskustelemassa ja helposti saavilla

- mahdollistaa arkisen ja uudenlaisen vuorovaikutuksen

- mahdollisuus keskustella nimettömästi oppilaitoksen sisällä

Opiskeluhuollon chat -palvelun pilotointi kestää vuoden. Chat palvelun kokeilun tarkoitus ei ole poistaa kuraattorien, opiskeluterveydenhoitajan ja – lääkärin asiakastyön palveluita, vaan madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä opiskeluhuollon asiantuntijoihin. Ensikontaktin saamisen helpottaminen on chat-kokeilun tausta ajatus, se tarjoaa anonyymin ja luottamuksellisen keskustelun mahdollisuuden oppilaitoksen omien työntekijöiden kanssa. 

Chat -päivystystä pilotoidaan Jokiväylän ja Sodankylän toimintayksikön kuraattorien ylläpitämänä 3 kertaa viikossa 1-2 tuntia kerrallaan. Chat-palvelussa toimimisen kokeilua tarjotaan myös opiskeluhuollon muille kuraattoreille, erityisopettajille, opinto-ohjaajille, opiskeluterveydenhoitajille ja oppilaitospastoreille. Mikäli innostuit, ota  yhteys projektisuunnittelija Paulaan.

Palvelun aikana kerätään tilastotietoja palvelun käyttäjämääristä, keskusteluajoista, keskustelun aiheista, jatko-ohjauksesta ja päivystäjien osaamisen kehittymisestä.

 

Paula Moilanen

Projektisuunnittelija
#Hyvinvoiva amis. Peruskoulutusta ammattiopintoihin ja työelämään Lapissa
puh.  040-1418 749/ etunimi.sukunimi(at)redu.fi 


Kirjoittanut Paula Moilanen
Julkaistu 21.10.2019 15:57

<< Takaisin hankkeen tapahtumiin