Lapin koulutuskeskus REDUReformi uudistaa ammatillisen koulutuksen - Lapin koulutuskeskus REDU aloittaa 1.1.2018

Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä vastataan reformin haasteisiin, kun Lapin koulutuskeskus REDU yhdistää Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston ja Lapin oppisopimuskeskuksen 1.1.2018 alkaen.

REDU uutiseen.jpg

Työelämässä tarvitaan yhä uudenlaisia taitoja ja osaamista. Koulutetun työvoiman tarve on suuri useissa maakuntakeskuksissa. Ammatillisen koulutuksen reformilla pyritään vastaamaan entistä paremmin työelämän odotuksiin ja reagoimaan nopeammin muuttuviin tarpeisiin. 

Uuden lainsäädännön keskiössä on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Opiskelusta tulee entistä yksilöllisempää ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitelmassa määritellään muun muassa aiemmin hankittu osaaminen ja selvitetään, miten puuttuva osaaminen hankitaan. Osaamisen hankkiminen on mahdollista järjestää työpaikoilla käytännön työtehtävien yhteydessä joko oppisopimuskoulutuksena tai koulutussopimukseen perustuen.

Koulutuksen järjestäjälle tämä tarkoittaa entistä tiiviimpää yhteistyötä ja kumppanuutta toiminta-alueensa yritysten ja työyhteisöjen kanssa. Vain siten on mahdollista taata, että koulutus vastaa työelämän tarpeisiin. 

 

Lapin koulutuskeskus REDU aloittaa toimintansa 

Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä ammatillisen koulutuksen reformiin on valmistauduttu jo viimeisten kahden vuoden ajan. Osana uutta toimintamallia Lapin koulutuskeskus REDU aloittaa toimintansa 1.1.2018 kun Lapin ammattiopisto, Lapin matkailuopisto ja Lapin oppisopimuskeskus yhdistyvät. Yhdistymisen avulla pyritään vastaamaan paremmin muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin sekä mahdollistamaan monipuolisemmat ja yksilöllisemmät oppimispolut opiskelijoille.

Tammikuun 2018 alusta voimaan astuvan uuden järjestämisluvan mukaan Lapin koulutuskeskus REDUn toiminta-alueena on ensisijaisesti Lapin maakunta. Koulutuksen järjestäjän tulee järjestää toiminta-alueensa osaamistarpeen mukaisesti tutkintoja ja koulutusta. 

REDUn strategiaprosessissa on määritelty painopistealueet, joiden avulla vastataan tulevaisuuden haasteisiin. Strategiatyössä pyrittiin tunnistamaan muutokset ja luoda katse tulevaisuuden mahdollisuuksiin. REDUn tavoitteena on olla "askeleen edellä osaamisen kehittämisen ratkaisuissa". Tämä on REDUn visio vuodelle 2030. REDUn ilmeessä on säilytetty Lapin ammattiopiston logosta tuttu käpymerkki. Vihreä logon väri kuvastaa uudistumista, tulevaisuuteen katsomista ja toimintaympäristön haasteisiin vastaamista. 


 

 

 


Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    22.11.2017 10:10

Etusivulle