Linja-autonkuljettaja, logistiikan perustutkinto

Työvoimakoulutuksena Keminmaassa 4.12. alkaen


Koulutukseen voivat hakeutua kuljetusalan työstä kiinnostuneet ja alalle soveltuvat työttömät työnhakijat.

Hakijalla tulee olla vähintään B-ajokortti ja (ajokortin) II-vaihe (ennen 19.1.2013) tai (ajokortin) harjoitteluvaihe ja syventävän vaiheen opetus suoritettuna (19.1.2013 jälkeen). Ikävaatimus linja-autonkuljettajakoulutukseen 21 vuotta. Hakijan tulee täyttää ryhmän 2 ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset. Aikaisempi työkokemus kuljetus- ja asiakaspalvelutehtävistä katsotaan eduksi. Maahanmuuttajahakijoilta edellytetään kykyä selviytyä suomen kielellä arkielämän tilanteista. Ote ajoneuvoliikennerekisteristä on oltava mukana haastattelussa.

 

Toteutussuunnitelma

Kuljetuspalvelujen osaamisala linja-autonkuljettaja.

Pakolliset tutkinnon osat: 
- Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
- Linja-auton tavarankuljetusten hallinta
- Linja-autokuljetukset.

Valinnaiset osat:
- Työkoneiden käyttö ja huolto
- Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus
- Ulkomaanliikenteenkuljetukset
Yritystoiminnan suunnittelu
- Kaukoliikenteenkuljettajan tehtävät
Palveluliikenteenkuljettajan tehtävät
- Tilausajoliikenteenkuljettajan tehtävät
- Terminaalitoiminnot ja lastaus

Lisäksi koulutus sisältää ammatissa tarvittavat korttikoulutukset sekä työssäoppimisjakson. Henkilökohtaistamissuunnitelmassa sovitaan, mihin tutkinnon osiin ja teemoihin liittyvää osaamista työssäoppimisen aikana syvennetään.

Koulutukseen haetaan 5.11. mennessä sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa: http://www.te-palvelut.fi, haussa oleva työvoimakoulutus. Koulutusnumero  674290.

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    28.9.2017 11:46

Takaisin