Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Rovaniemellä 15.1.2018 alkaen


Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu työryhmän, tiimin, tuoteryhmän, myyntiryhmän, osaston, palveluyksikön tai vastaavan vetäjille, vuorovastaaville ja päivittäisjohtamisen tehtävissä toimiville. Tutkinto sopii kaikille aloille. Edellytyksenä tutkinnon suorittamiselle on työryhmä tai tiimi, jonka toimintaa voi kehittää.

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Tutkinnon suorittaneilla on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esimiestyöstä.

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai työryhmänsä vetäjänä.

Koulutusaika 15.1.2018 - 15.12.2018

Lisätietoja ja hakeutuminen 10.1.2018 mennessä aikuiskoulutuskalenterista

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    15.11.2017 16:50

Takaisin