ALKU-kyselyn tulokset - aloittaneet opiskelijat ovat tyytyväisiä

Uusilta perustutkinto-opiskelijoilta on kysytty ALKU-opiskelijapalautekyselyssä tyytyväisyyttä opiskelun alkuun REDUssa eli Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Santasport Lapin Urheiluopistossa.


Kyselyyn vastasi 80% aloittaneista perustutkinto- ja valmentavien koulutuksien opiskelijoista.

Kyselyn perusteella yli 90% vastanneista on täysin tai jokseekin tyytyväisiä opiskeluun REDUssa.

Toki kysely toi myös esille erityisesti avoimissa palautteissa jonkin verran kehittämis- ja parantamiskohteita.

Tuloksia käsitellään aloitusryhmittäin opiskelijoiden kanssa. REDU-kokonaisuuden osalta tuloksia käsitellään REDUn johtoryhmässä sekä laadunhallinnan työryhmässä.

Kyselyn tulosten koontiraportti on liitteenä.


Tiedostot

Kirjoittanut Pertti Heikkilä ja Anu Tauriainen
Julkaistu    22.11.2017 13:00

Etusivulle