Laatustrategian toimeenpanon tuki 2012 -hankeiden yhteinen

HYVÄT KÄYTÄNNÖT -seminaari
Kokkola 11. - 12.12.2012

www.redu.fi/hyvatkaytannot
 
131274_OPH_hankelogo_150.jpg

 

 Seminaarin järjestelyistä vastaa LAMPPU-hankkeen toimijoista:

 kpedu_165.jpg

REDU_165.jpg

 

Esitykset, alustukset ja ryhmätyöt

Etusivu / Hyvät Käytännöt -seminaari / Esitykset, alustukset ja ryhmätyöt
 
2. Seminaaripäivä sisälsi neljä aihetta, joista kolmessa seminaarin osallistujat jaettiin 9 ryhmään. Ryhmille jaettiin kysymyksen muodossa aihe tai teema, josta ryhmä keskusteli. Kysymyksiä oli 3 aihetta kohden, joten kolme ryhmää keskusteli aina samasta aiheesta.

Liiteenä ovat aiheiden alustusesitykset sekä ryhmien kirjaamat vastaukset heille esitettyihin kysymyksiin.