Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalvelut sekä työelämäpalvelut

Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalveluista sekä työelämäpalvelut vastaa oppilaitosten pedagogisesta ja opetustoiminnan suunnittelusta sekä sen kehittämisestä sekä työelämäpalveluista ml. oppisopimuskoulutus.