Lapin koulutuskeskus REDU

Hankkeen esittely

Lapin matkailu- ja palvelualan muutokset edellyttää henkilöstöltä yhä enemmän monitaitoisuutta, joustavuutta, sopeutumiskykyä ja oma-aloitteista kehittämisotetta. Yrittäjiltä puolestaan jatkuvaa päivittämistä ja kehittämistä. Näillä seikoilla on merkittävä vaikutus hyvinvointiin ja tuottavuuteen yrityksissä.

Yritysten nykytilan ja tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistamiseksi tarkemmin, on Polut pohjoisen kasvuun –hanke hyödyntänyt viime vuosina tehtyjä 150 yrityksen C&Q osaamiskartoitusta sekä alkanut kartoittaa 30 uutta yritystä Lapin matkailukeskuksista.

Polut pohjoisen kasvuun, Lapin yrityksiä ja työhyvinvointia kehittämässä –hankkeen päätavoitteet nousevat juuri aiemmin tehdyistä osaamiskartoituksista. Päätavoitteena on kannustaa ja auttaa palvelu- ja matkailualan yrityksiä löytämään oikeat ja toimivat keinot kehittää omaa yritystoimintaansa, löytää uusia keinoja henkilöstön sitouttamiseen, inhimillisten voimavarojen hyödyntämiseen, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseen yritystoiminnassaan. Tähän päätavoitteeseen pyritään neljällä osatavoitteella:

1. Henkilöstön osaamisen todentaminen sekä henkilöstön kehittäminen huomioiden toimenpiteissä osallistamisen ja sitouttamisen vahvistamisen.

2. Työhyvinvoinnin parantaminen

3. Talous- ja liiketoimintaosaaminen kehittäminen

 4. Johtamisen ja esimiestyön laadun kehittäminen

 

Hankkeen aikana luodaan lappilaisille matkailu- ja matkailuyrityksille kokonaisvaltainen osaamisenkehittämisen malli.

Konseptin tiivistelmä.jpg

-Kehittämisaskeleet -konseptin tiivistelmä


Hankkeen perustiedot:

Hankeaika 1.3.2016 - 28.2.2019
Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Hankkeen budjetti: 580 000 €
Hankkeen ohessa toteutetaan yhteishankintakoulutusta toteuttava rinnakkaishanke, jota hallinnoi Lapin Ely-keskus. Rinnakkaishankkeen budjetti on 360 000 €.
 

Ohjausryhmä:

Susanna Jänkälä, Lapin ely-keskus

Minna Uusihanni, Lapin ely-keskus

Tarja Manninen, Inari-Saariselkä Matkailu Oy

Asta Hakso, Kolarin kunta

Veli-Matti Hettula, Kideve

Jari Polvi, Kemijärven kaupunki

Markku Mäkitalo, Lapin yrittäjät

Tomi Sipola, Kemin Matkailu Oy

Tommi Hinno/Riikka Tuomivaara, Ranuan seudun Matkailu Oy/Ranuan kunta

Päivi Holopainen, Lapin liitto

Leila Hurtig, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin matkailuopisto

Jarmo Saariniemi, Ammattiopisto Lappia

 

Ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa hankkeen etenemistä. Sen tarkoituksena on auttaa hanketta tavoitteiden saavuttamisessa ja ohjata hankkeen sisällöllistä toteuttamista. Ohjausryhmä ei kuitenkaan vastaa oikeudellisesti hankkeen toiminnasta, vaan vastuu on tuensaajalla. Tarkoituksena on, että hankkeen johtamisen tukena on mahdollisimman laaja-alainen asiantuntemus läheltä käytännön toimintaa. Ohjausryhmä kokoontuu noin 2-4 kertaa vuodessa.