Lapin koulutuskeskus REDU

Osaamista maahanmuuttajille työelämälähtöisesti (OSMA-hanke)

Osma - competence for immigrants with focus on working life

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.pngLappi on muuttumassa yhä monikulttuurisemmaksi. Lapin maahanmuuttostrategian mukaan vuonna 2030 Lapissa voi asua jopa 12 000 maahanmuuttajataustaista kansalaista. Maahanmuuttajille järjestettävän kotoutumiskoulutuksen kehittämistyössä on noussut vahvasti esille tarve yksilöllisten koulutuspolkujen räätälöintiin ja mahdollisuuteen yhdistää kotoutumiskoulutus, ammatillinen koulutus sekä kieli- ja kulttuurivalmennus.

Osaamista maahanmuuttajille työelämälähtöisesti (OSMA) – hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen työelämälähtöisyyttä sekä etsitään uusia tapoja ja kumppanuuksia kotoutumisen edistämiseen. Kokeilussa yhdistetään peräkkäin etenevä kotouttamismalli samanaikaistoiminnaksi.

Hankkeessa rakennetaan osaamisperusteisuuteen ja yksilöllisesti suunniteltuihin osaamisenhankkimis- ja työllistymispolkuihin perustuva työelämälähtöinen kotoutumiskoulutuksen malli, jolla nopeutetaan maahanmuuttajien kotoutumista ja vahvistetaan työelämään kiinnittymistä työtaitojen, työelämätaitojen sekä suomenkielen ja kulttuurin oppimisen samanaikaismallilla.
 

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.pngHankkeen toteuttajina ovat Eduro – säätiö Rovaniemellä, Saura –säätiö Kemijärvellä ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä yhteistyössä Lapin TE-toimiston ja muiden maahanmuuttajien kotoutumista, koulutusta ja hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa.

Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2016 -31.12.2018.

Hankkeen budjetti on 1 466 238 €. Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto, Rovaniemen ja Kemijärven kaupungit sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Tukipäätöksen on tehnyt Pohjois - Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

ely-keskus.png

Hanketta hallinnoi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin ammattiopisto.

Seuraa hankkeen blogia osoitteessa https://osmahanke.wordpress.com.

 


kartta.gif

EDURO - Kairatie 75, 96190 Rovaniemi LAPIN AMMATTIOPISTO, Porokatu 35, 96400 Rovaniemi SAURA - Seminaarikatu 10, 98120 Kemijärvi

Hankkeen toimijat


eduro.png   sakura.png         redu-vaaka_150.png

Lisätietoja:

Hellevi Tervo, projektipäällikkö
Porokatu 35
96400 Rovaniemi
040 550 7238
hellevi.tervo@lao.fi
redu.fi/osma