polut-pohjoisen kasvuun banneri.pngPolut pohjoisen kasvuun, Lapin yrityksiä ja työhyvinvointia kehittämässä -hanke


Löydä polut yrityksesi kehittämiseen

Polut pohjoisen kasvuun –hanke tarjoaa lappilaisille matkailu- ja palvelualan mikro- ja pk-yrityksille kehittämis- ja koulutuspalveluita. Pääteemana ovat työhyvinvointi ja tuottavuus, joita voidaan parantaa ja hyödyntää ennen kaikkea osaamisen kehittämisen kautta.

 

Panostamalla työhyvinvointiin yrityksen tuottavuus paranee näkyvästi parempana palvelun laatuna, sitoutumisena, motivaationa ja haluna huolehtia työkyvystä. Tämän vahvistavat nyt myös Lapin yliopistossa kehitetty henkilöstötuottavuuden laskentamalli. Työhyvinvoinnin panostukset vaikuttavat siis laajemmin kuin vain pienentyneinä sairauspoissaoloina.

 

Reititä polku kasvuun

Teemme lappilaisille matkailu- ja palvelualan yrityksille C&Q osaamistarvekartoituksia*, joiden pohjalta suunnittelemme ja mahdollistamme kehittämis- ja koulutuspalveluita. Teemailtapäivät, lyhytkoulutukset sekä kattavammat yhteishankintakoulutukset mahdollistavat yrittäjien ja henkilöstön täsmällisen kehittämisen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi.

 

Yritysten kehittämistyön jatkumiseksi myös hankkeen jälkeen, tuomme yritysten hyödynnettäväksi Kehittämisaskeleet –konseptin. Konsepti ohjaa yrityksiä tunnistamaan, kehittämään ja arvioimaan toimintaansa ja osaamistaan kokonaisvaltaisesti. Hankkeen tavoitteena on luoda mallista laajasti matkailu- ja palveluyrityksissä hyödynnettävä kehittämisen malli.

 

Näiltä sivuilta löydät tietoa palveluistamme, tapahtumista sekä työhyvinvoinnin vaikutuksista yrityksen tuottavuuteen.

*Kartoitimme 150 lappilaisen matkailu- ja palveluyrityksen suurimmat kehitystarpeet, joita oli muun muassa henkilöstön sitouttaminen, osaamisen hallinta, lähiesimiestyö ja työhyvinvointi. Hankkeemme tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään oikeat tavat työn kehittämiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen.

TULOSSA SYKSYLLÄ:

Liiketoimintaosaaminen kiertue.jpg Hengissä kevääseen -seminaarimainos.jpg

Seminaariohjelma ja ilmoittautuminen Ajankohtaista -sivulla

Digimarkkinointi, suunnitellen someen.jpg Kiina_ kulttuurien ja palvelun kohtaamiset_kiertue.jpg