Lapin koulutuskeskus REDU

Hankkeet

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin koulutuskeskus REDU ja Santasport Lapin Urheiluopisto kehittävät omaa sekä toimintaympäristönsä elikeinoelämää hyödyntäen ulkopuolista hankerahoitusta.

Hanke- ja kehittämistoiminta voidaan karkealla tasolla jakaa kahteen osaan: ulkoiseen elinkeinoelämän ja sidosryhmien osaamisen ja yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen ja sisäiseen opetuksen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
 

  • Sisäisessä kehittämistyössä on toimintamallina ja lähtökohtana ollut oppilaitosten yhteistoiminta. Osa sisäisestä kehittämistoiminnasta on organisoitu yhteisten työryhmien tehtäväksi.

  • Ulkoiseen kehittämistoimintaa pyritään vastaamaan mahdollisimman tehokkaalla ja monipuolisella hanketoiminnalla.

Käynnissä olevat hankkeet

EU-hankeetVipuvoimaaEU_2014-2020--log.jpg

Ammattitaitoa työelämästä -hanke

Arktisen alueen kaivosteollisuuden hiilijalanjäljen pienentäminen -esiselvitys

EKKU - Ennakoinnista koulutukseen ja kumppanuuteen

EPPA - Erilaisia polkuja pitkin ammattiin

iPORO tiedotushanke

LAO3D - kehittämis- ja investointihankkeet 

Lappilaiset osallistavat verkko-oppimisratkaisu (LOVO-hanke)

Osaamista maahanmuuttajille työelämälähtöisesti (OSMA-hanke)

Osaamista Euroopasta

Lapin TNO-palvelut

Pohjoiset luonnonraaka-aineet tulevaisuuden markkinoille -hanke

Polut pohjoisen kasvuun, Lapin yrityksiä ja työhyvinvointia kehittämässä -hanke

STRATOS - Strategialähtöisellä osaamisen johtamisella tuottavuutta ja työhyvinvointia mikro- ja pk-yrityksiin

Yhteistyöllä kasvua Lapin yrityksiin
 

KV-hankkeet

Kansainvälisten hankkeiden ja hankesivustojen  linkkejä: 

Sharing OurSpace [SOS]   

Osaamista Euroopasta
 

okm.pngOpetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä valtionavustuksella rahoitetut hankkeet

DIGI-hankkeet, joissa Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on kumppanina:

181404_oph_rahoittaa_200.pngOPH:n valtionavustuksella rahoitettuja hankkeita

 


Päättyneitä hankkeita

Päättyneitä EU-hankkeita:

3DLAPLAND - Peli- ja 3D - koulutuksen kehittäminen Lapissa

AIHE - aikuisopiskelun henkilökohtaistaminen  

Conect-hanke

Elintarvike- ja poroalan koulutus- ja tiedotustoimintaympäristöt

Ura- ja elämänsuunnittelulla ote ammattiin - URATAKOMO 

Yrittäjyyskoulu

HYVÄ JATKAA: YrittäjäPolvenVaihdos -hanke

iPoro esiselvityshanke

KaiKu -Kaivoskoulutuksen kehittäminen

Kaiku - Kaivoskoulutuksen kehittäminen, Kaivoksien kunnossapidon ja tehdaspalvelun opetuksen, opetustilojen ja koneiden/laitteiden kehittämishanke

Kaivoskoulutuksen verkko-oppimisvaranto

Lapin Letka - Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen Lapissa 

Lapin uusiutuvan energian tuotannon ja energiatehokkuuden koulutusjärjestelmän kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen 

LATU - Lapin etäopetuksen tukipalvelut

LuoLi – Luonnosta liiketoiminnaksi -hanke

Luontaishoidon palveluita Lapista ammattitaitoisesti ja turvallisesti -hanke

Maaseutu PISA -hanke 2009 - 2011 

Maaseutu PISA -hanke 2012 

Matkailukoulutuksen sateenkaari

METVIRO - Metsäkoneasentajan älykäs ja virtuaalinen oppimisympäristö 

ENVI - Ensihoidon virtuaalinen oppimisympäristö Virtuaalisairaala ja etävastaanotto

 
Päättyneitä OPH:n valtionavustuksella rahoitettuja hankkeita

Datanomin verkkokoulu

Ammattiosaajia omistajanvaihdoksiin 

Hiusalan työelämälähtöinen verkko-opetussuunnitelma 90 ov

KATTAVA - Yrittäjäosaamisen kehittäminen 

KYLMÄKIOSKI - Kylmäkoneasentajakoulutus Lapin ammaattiopistoon 

Laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa - LAMPPU-hanke

LAMPPU2015 - Laatustrategian toimeenpano pohjoisimmassa Suomessa 2015 mennessä

Laajennetty työssäoppiminen - TOP-laaja -hanke

LÄPSY - Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Lapissa

LATTE - Ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittäminen

Mikrobiologia kauneudenhoitoalalle

Oppireppu 1 ja 2

METVIRO - Metsäkoneasentajan älykäs ja virtuaalinen oppimisympäristö

PUHVI - Puhdistuspalvelualan virtuaaliset oppimisympäristöt

SOTKA - sovitaan töistä ja oppimisesta kuljetusalalle

Synergiaa kv-ohjaukseen - Ammatillisen oppilaitoksen kansainvälisen ohjauksen kehittäminen

SyTyKe