Lapin koulutuskeskus REDU

Yhtymähallituksen kokoukset 2018

Kokousaikataulu


Yhtymähallituksen kokousaikataulu kevät 2018

to 1.2.2018 klo 12.00     pe 2.2.2018 klo 13.00
to 22.2.2018 klo 12.00
to 22.3.2018 klo 12.00
to 3.5.2018 klo 12.00
to 7.6.2018 klo 12.00

 

Pöytäkirja saatetaan tiedoksi julkaisemalla se kokousta seuraavana arkipäivänä kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Päätöksistä lähetetään ennakkotiedote tiedotusvälineille ja tiedote julkaistaan kuntayhtymän nettisivulla uutisissa. Pöytäkirja julkaistaan vasemmalta löytyvissä kokouskohtaisissa linkeissä.

Kunnan jäsenen ja KL 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Kokousasiakirjat (julkiset)