Lapin koulutuskeskus REDU

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus on yhtymäkokouksen valitsema koulutuskuntayhtymän toimielin. Hallitukseen kuuluu yksitoista (11) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenistä yhden on oltava Kemijärven kaupungista, yhden Kittilän kunnasta, yhden Kolarin kunnasta, yhden Ranuan kunnasta, yhden Sodankylän kunnasta ja kuuden Rovaniemen kaupungista. Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua, käyttää puhevaltaa, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset sekä päättää kuntayhtymän nimen kirjoittamisesta. Yhtymähallitus päättää niistä asioista, joita ei kuntalain tai kuntayhtymän perussopimuksen mukaan ole määrätty yhtymäkokouksen päätettäväksi.

Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet